Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
146
lượt xem
24
download

Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 1" sẽ giúp bạn biết được nội dung các bước của giấy phép xuất nhập khẩu. Kham khảo tài liệu để không còn lo lắng về việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 1

  1. Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 1 Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hóa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Hoá chất Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hoá chất Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Các tổ chức đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi 1. qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) – 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp 2. hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 3. ngày làm việc, Cục cấp giấy phép cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp giấy phép. Tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng 4. đường bưu điện.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 1; Bản sao hợp lệ các Quyết định hoặc Giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ 2. quan có thẩm quyền cấp; 3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 4. Bản sao hợp lệ Đăng ký mã số thuế; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá là hoá 5. chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại; 6. Bản sao hợp lệ Đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; 7. Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; Hợp đồng hoặc Giấy cam kết (thoả thuận, ghi nhớ) về việc xuất khẩu, nhập 8. khẩu.
  4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghi cấp Giấy phép xuất nhập khẩu Nghị định số 100/2005/NĐ- 1. hoá chất Bảng 1 CP n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nghị định số 1. Được Thủ tướng Chính phủ cho phép 100/2005/NĐ-CP n... Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được xuất nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với các tổ chức, Nghị định số 2. cá nhân của quốc gia thành viên của Tổ chức cấm vũ 100/2005/NĐ-CP n... khí hóa học. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hành nghề Nghị định số 3. hóa chất do cơ quan có thẩm quyền cấp và có giấy 100/2005/NĐ-CP n... chứng nhận đăng ký mã số thuế, mã số thuế xuất
  5. Nội dung Văn bản qui định nhập khẩu. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa là hóa chất độc hại do Sở Khoa học và Công nghệ Nghị định số 4. tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp theo quy 100/2005/NĐ-CP n... định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chậm nhất 45 ngày, trước khi thực hiện việc xuất khẩu (nhập khẩu), doanh nghiệp nộp thông báo về Nghị định số 5. xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 1 để làm thủ tục 100/2005/NĐ-CP n... thông báo với tổ chức Công ước. Khi được yêu cầu, mọi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng 1 phải chấp hành Nghị định số 6. nghiêm túc việc kiểm chứng số liệu xuất khẩu, nhập 100/2005/NĐ-CP n... khẩu do Tổ chức Công ước hoặc Bộ Công nghiệp phối hợp cùng Cơ quan quốc gia Việt Nam tiến hành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản