Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
88
lượt xem
14
download

Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 3Cấp giấy phép xuất nhập khẩu, Thủ tục xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu, Những thủ tục khi xuất khẩu hóa chất, Giấy phép xuất nhập khẩu, Xuất nhập khẩu hóa chât

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 3

  1. Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 3 Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hóa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Hoá chất Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hoá chất Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Các tổ chức đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) – 91
  2. Tên bước Mô tả bước Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp 2. hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 3. ngày làm việc, Cục cấp giấy phép cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp giấy phép; Tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng 4. đường bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 3;
  3. Thành phần hồ sơ Bản sao hợp lệ các Quyết định hoặc Giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ 2. quan có thẩm quyền cấp; 3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 4. Bản sao hợp lệ Đăng ký mã số thuế; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá là hoá 5. chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại; 6. Bản sao hợp lệ Đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; Giấy chứng nhận sử dụng cuối cùng của của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sử dụng hóa chất đó (trường hợp xuất khẩu hóa chất Bảng 3 được 7. thực hiện với tổ chức hoặc cá nhân của nước không phải là quốc gia thành viên Công ước); Hợp đồng hoặc Giấy cam kết (thoả thuận, ghi nhớ) về việc xuất khẩu, nhập 8. khẩu. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) Nghị định số 1. hóa chất Bảng 3 100/2005/NĐ-CP n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được xuất nhập khẩu hóa chất Bảng 3 với các tổ chức, Nghị định số 1. cá nhân của quốc gia thành viên của Tổ chức cấm vũ 100/2005/NĐ-CP n... khí hóa học. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hành nghề hóa chất do cơ quan có thẩm quyền cấp và có giấy Nghị định số 2. chứng nhận đăng ký mã số thuế, mã số thuế xuất 100/2005/NĐ-CP n... nhập khẩu. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng Nghị định số 3. hóa là hóa chất độc hại do Sở Khoa học và Công nghệ 100/2005/NĐ-CP n... tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp theo quy
  5. Nội dung Văn bản qui định định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường hợp xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 3 cho các mục đích chuyên ngành (y tế, dược phẩm, Nghị định số 4. nông nghiệp, bảo vệ), khi cần thiết Bộ Công Thương 100/2005/NĐ-CP n... phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ quản lý nhà nước tương ứng trước khi cấp phép Trường hợp việc xuất khẩu hoá chất Bảng 3 được thực hiện với tổ chức hoặc cá nhân của nước không Nghị định số 5. phải là quốc gia thành viên Công ước, phải có giấy 100/2005/NĐ-CP n... chứng nhận sử dụng cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nói trên. Khi được yêu cầu, mọi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng 1 phải chấp hành Nghị định số 6. nghiêm túc việc kiểm chứng số liệu xuất khẩu, nhập 100/2005/NĐ-CP n... khẩu do Tổ chức Công ước hoặc Bộ Công nghiệp phối hợp cùng Cơ quan quốc gia Việt Nam tiến hành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản