Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
109
lượt xem
11
download

Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hưỡng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào tại Công an cấp tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam

  1. Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào tại Công an cấp tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý xuất nhập cảnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chung đường biên giới với Lào Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chung đường biên giới với Lào Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Đối với cán bộ, viên chức sang Lào công tác: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Công an cấp tỉnh nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối với công dân sang Lào giải quyết việc riêng:Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Công an tỉnh nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy thông hành biên giới 50.000 Thông tư số 66/2009/TT- 1. cho công dân Việt Nam sang Lào đ/người BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy thông hành biên giới Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy thông hành biên giới tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chung đường biên giới với Lào: - Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu. 2. Bước 2 * Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.
  3. Tên bước Mô tả bước - Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ). Nhận giấy thông hành biên giới tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chung đường biên giới với Lào: 3. Bước 3 - Người nhận giấy thông hành biên giới đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấy thông hành biên giới cho người đến nhận kết quả. - Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ). Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đối với cán bộ, công nhân, viên chức xin cấp giấy thông hành biên giới sang Lào để công tác, hồ sơ gồm có: a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cử cán bộ của mình sang Lào 1. công tác. Trong Quyết định ghi rõ họ tên, mục đích, thời gian và tên tỉnh của Lào sang công tác. b) Mỗi người xin cấp "Giấy thông hành biên giới" lần đầu phải làm một bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới" theo mẫu của Bộ Công an và 3 ảnh mới chụp
  4. Thành phần hồ sơ cỡ 4 cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, trong đó có 01 ảnh dán vào bản khai. Thủ trưởng cơ quan trực tiếp đóng dấu giáp lai vào ảnh và xác nhận vào bản khai đó. Trường hợp xin cấp "Giấy thông hành biên giới" từ lần thứ hai trở đi phải nộp lại "Giấy thông hành biên giới" cũ, kèm theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử sang Lào công tác và 02 ảnh như quy định nêu trên, không phải làm bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới". Đối với công dân xin cấp giấy thông hành biên giới sang Lào để giải quyết việc riêng, hồ sơ gồm có: Mỗi người xin cấp "Giấy thông hành biên giới" lần đầu làm 01 bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới" theo mẫu của Bộ Công an và 3 ảnh mới chụp cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, trong đó có 01 ảnh dán vào bản khai. Trong bản khai phải ghi rõ mục đích, thời gian xuất cảnh sang Lào. Nếu là cán bộ, 2. công nhân, viên chức thì Thủ trưởng cơ quan đóng dấu giáp lai vào ảnh và xác nhận vào bản khai đó. Trường hợp xin cấp "Giấy thông hành biên giới" từ lần thứ hai trở đi, phải nộp lại "Giấy thông hành biên giới" cũ, kèm theo ý kiến xác nhận của Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền (nếu là cán bộ, công nhân, viên chức) và 02 ảnh như quy định nêu trên, không phải làm bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới". Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy thông hành (mẫu MX7) Thông tư số 10/1999/TT-BCA ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Cán bộ, công nhân, viên chức do cấp tỉnh quản lý được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Thông tư số chung đường biên giới với Lào hoặc cơ quan được Uỷ ban 1. 10/1999/TT-BCA nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chung ng... đường biên giới với Lào uỷ quyền cử sang tỉnh đối diện của Lào để công tác. Cán bộ, công nhân, viên chức thuộc các ngành ở Trung ương hoặc các tỉnh khác có trụ sở và có hộ khẩu thường trú Thông tư số 2. ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chung 10/1999/TT-BCA đường biên giới với Lào được cơ quan có thẩm quyền cử ng... sang các tỉnh đối diện của Lào để công tác. 3. Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh, thành Thông tư số phố trực thuộc Trung ương có chung đường biên giới với 10/1999/TT-BCA
  6. Nội dung Văn bản qui định Lào có nhu cầu sang tỉnh biên giới đối diện của Lào để giải ng... quyết việc riêng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản