Cấp hộ chiếu công vụ

Chia sẻ: yy_caily

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Công tác lãnh sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc sau khi nhận...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản