Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
2
download

Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

  1. Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:04 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp lại bản chính giấy 10.000 đồng/ 01 Quyết định số 1. khai sinh có yếu tố nước bản chính. 17/2007/QĐ-UBND... ngoài: Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bản chính giấy khai sinh
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này nộp tại Sở Tư pháp. Cán bộ chuyên trách hộ tịch Sở Tư 1. pháp tiếp nhận hồ sơ và cho phiếu hẹn ngày cá nhân đến nhận bản chính giấy khai sinh. Cán bộ chuyên trách hộ tịch Sở Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ của 2. các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu cá nhân bổ sung hoàn chỉnh, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Cán bộ chuyên trách hộ tịch Sở Tư pháp căn cứ vào sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính giấy khai sinh và ghi rõ “cấp lại” dưới tiêu đề bản chính giấy khai sinh, 3. trình Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp một bản chính mới, thu hồi lại giấy khai sinh cũ (nếu có). Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi chú rõ “đã cấp lại bản chính giấy khai sinh ngày…tháng…năm…”.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu) 2. Giấy khai sinh bản chính cũ (nếu có) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Nếu bản chính giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc Nghị định số phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải
  4. Nội dung Văn bản qui định chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới 158/2005/NĐ-CP n... tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được yêu cầu cấp lại bản chính. Nghị định số 2. Cá nhân có đăng ký khai sinh tại Sở Tư pháp. 158/2005/NĐ-CP n... Trước đây đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp Thông tư số 3. tỉnh hoặc đăng ký từ thời pháp thuộc và hiện nay chỉ 01/2008/TT-BTP có 1 sổ lưu tại Sở Tư pháp. ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản