Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (Phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
2
download

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (Phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (Phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh)

  1. Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (Phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khám, chữa bệnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Y tế tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh An Giang , Các Phòng Y tế huyện, thi, thành phố trong tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ Quyết định số 44/2005/QĐ- 1. 150.000đ hành nghề y tư nhân: BTC,...
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (Phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh) : nộp hồ sơ tại Phòng y tế huyện, thị, thành phố. 1. Phòng y tế huyện, thị, thành phố tiếp nhận hồ sơ theo ủy quyền của Sở Y tế (02 bộ) và chuyển 01 bộ về Sở Y tế trong thời hạn 10-15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ. Sở Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí, 2. vào Sổ tiếp nhận hồ sơ. Xử lý hồ sơ : Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, các hồ sơ sẽ được tổng hợp đưa ra Hội đồng tư vấn xét duyệt 3. hành nghề. Những hồ sơ đủ tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang bộ phận lập Chứng chỉ hành nghề. Những hồ sơ không đủ tiêu chuẩn sẽ được trả lời bằng văn bản. 4. Trả Chứng chỉ Các Chứng chỉ hành nghề được giám đốc Sở Y tế ký duyệt sẽ
  3. Tên bước Mô tả bước được giao trả cho phòng y tế. Lưu trữ 5. Các hồ sơ đã được xét duyệt và bản lưu của Chứng chỉ hành nghề được lưu tại Phòng Nghiệp vụ Y dược. Sau 30 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) căn cứ vào ngày hẹn trả kết quả trên Phiếu tiếp nhân hồ sơ, cá nhân đến phòng y 6. tế huyện, thị, thành phố (nơi nộp hồ sơ ban đầu) nhận giấy chứng chỉ . Hồ sơ Thành phần hồ sơ Sau 30 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) căn cứ vào ngày hẹn trả kết 1. quả trên Phiếu tiếp nhân hồ sơ, cá nhân đến phòng y tế huyện, thị, thành phố (nơi nộp hồ sơ ban đầu) nhận giấy chứng chỉ . Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan công an cấp 2. phường xã nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề.
  4. Thành phần hồ sơ 3. Bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 4. người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ, công chức); Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 5. theo qui định của Bộ Y tế cấp (không quá 6 tháng kể từ ngày cấp); Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nếu giấy 6. do cơ sở tư nhân cấp phải kèm theo hợp đồng lao động hoặc sổ Bảo hiểm xã hội). Giấy đồng ý cho hành nghề y tư nhân của thủ trưởng đơn vị (Nếu người đề 7. nghị cấp chứng chỉ hành nghề là công chức - viên chức Nhà nước). 8. Bản sao hợp pháp giấy chứng minh nhân dân. 9. 02 ảnh màu chân dung 4 x 6 cm (Chụp không quá 6 tháng).
  5. Thành phần hồ sơ 10. Bản sao hợp pháp Quyết định nghỉ việc hoặc nghỉ hưu (nếu có). Số bộ hồ sơ: 02 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư số 1. Đã được cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân 07/2007/TT-BYT ng... Pháp lệnh số 2. Có đạo đức nghề nghiệp 07/2003/PL- UBTVQ... 3. Có đủ sức khỏe để hành nghề Pháp lệnh số 07/2003/PL-
  6. Nội dung Văn bản qui định UBTVQ... Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm Pháp lệnh số 4. làm việc liên quan đến chuyên môn y theo bản án, 07/2003/PL- quyết định của Tòa án UBTVQ... Pháp lệnh số 5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự 07/2003/PL- UBTVQ... Không đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết Pháp lệnh số định hình sự của Tòa án, hoặc quyết định áp dụng 6. 07/2003/PL- biện pháp xử lý hành chánh đưa vào cơ sở giáo dục, UBTVQ... cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chánh Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức Pháp lệnh số 7. cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y, 07/2003/PL- dược UBTVQ... Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế 8. Pháp lệnh số năng lực hành vi dân sự 07/2003/PL-
  7. Nội dung Văn bản qui định UBTVQ...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản