Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
2
download

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân.

  1. Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình cho các cá nhân. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc đối với việc cấp lại giấy chứng nhận nhà ở. 15 ngày làm việc đối với việc cấp lại giấy chứng nhận công trình xây dựng. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp lại giấy - 20.000 đồng/giấy chứng Quyết định số 1. chứng nhận quyền nhận đối với cá nhân tại các 12/2007/QĐ-UBND... sở hữu nhà ở: Phường, thị trấn. -10.000 đồng/giấy chứng
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định nhận đối với cá nhân tại các khu vực khác. Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và 1. chuyển hồ sơ Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện. Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện tiếp nhận 2. hồ sơ, thẩm tra bản vẽ, thể hiện nhà ở trên giấy chứng nhận, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận
  3. Tên bước Mô tả bước Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, ký vào giấy chứng nhận và 3. chuyển cho Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện. Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện nhận hồ 4. sơ và giấy chứng nhận từ Ủy ban nhân dân cấp huyện vào sổ lưu và chuyển giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy chứng nhận trong thời 5. hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày cá nhân xuất trình biên nhận hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, 1. trong đó nêu rõ lý do cấp lại giấy chứng nhận; và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
  4. Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ kỹ thuật khu đất. Hoặc hợp 2. đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ kỹ thuật khu đất (nếu là đất thuê) Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận của cơ quan công an cấp xã 3. nơi mất giấy. Giấy tờ chứng minh đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng một lần đối với khu vực đô thị (mẫu tin trên báo hoặc giấy xác nhận của cơ quan 4. đăng tin) hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với khu vực nông thôn. Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ bản chính và 01 bộ bản sao). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận Thông tư 05/2006/TT- 1. quyền sở hữu nhà ở. (phụ lục số 02) BXD ngày...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định này bị mất thì chủ sở hữu được cấp lại sau khi đã có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở, Quyết định số 1. công trình xây dựng về việc mất giấy, có xác nhận 36/2007/QĐ-UBND của cơ quan Công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy thì chủ sở hữu được cấp lại.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản