Cấp lại sổ ưu đãi cho hoc sinh, sinh viên cho con thương bệnh binh

Chia sẻ: yy_caily

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-Thương binh Xã hội huyện, thị xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sổ ưu đãi giáo dục Các bước Tên bước Mô tả bước Đối...

Nội dung Text: Cấp lại sổ ưu đãi cho hoc sinh, sinh viên cho con thương bệnh binh

 

  1. Cấp lại sổ ưu đãi cho hoc sinh, sinh viên cho con thương bệnh binh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-Thương binh Xã hội huyện, thị xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Sổ ưu đãi giáo dục Các bước Tên bước Mô tả bước Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng làm đơn đề nghị xin cấp lại sổ ưu đến nộp hồ sơ tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, thị xã. 1. Bước 1: + Nếu hồ sơ chưa đúng hoặc chưa đầy đủ theo quy định sẽ hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. + Nếu hồ sơ đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn. Đối tượng đến Phòng Lao 2. Bước 2: động Thương binh Xã hội huyện, thị xã nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị của chủ hộ hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có xác 1. nhận của Trưởng khu phố, ấp và UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 2. - Giấy xác nhận của nhà trường. 3. - 02 Tấm ảnh (3 x 4). 4. - Giấy khai sinh (bản sao). Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

s=1 /a=0 /o=0
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản