Cập nhật dữ liệu tự động từ Excel vào Word

Chia sẻ: biotad

Bài viết này sẽ rất có ích cho những người dùng thường xuyên phải viết báo cáo thường kỳ. Để tính toán, tổng kết số liệu, với người làm văn phòng thì không có chương trình nào phù hợp hơn Excel. Nhưng để báo cáo chúng ta lại hay trình bày trên Word có sử dụng số liệu từ bảng tính Excel.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản