Cặp phạm trù : nội dung và hình thức

Chia sẻ: trantancong

Nội dung: là phạm trù triết học dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vât. Hình thức: là phạm trù triết học dùng để chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cặp phạm trù : nội dung và hình thức

Nội dung: Hình thức:
là phạm trù triết
là phạm trù
học dùng để chỉ
triết học dùng phương thức
để chỉ tổng tồn tại và phát
hợp tất cả triển của sự vật,
những mặt, là hệ thống các
những yếu mối liên hệ
tố, những quá tương đối bền
vững giữa các
trình tạo nên
yếu tố của sự
sự vât. vật đó.
Ở thực vật (cây):
Nội dung:
là các bộ phận như lá, rễ,

quả, …
Các quá trình: hô hấp,

quang hợp, …
RỄ CHÙM

RỄ CỦ
RỄ CỌC
HÌNH THỨC
5
LÁ SEN LÁ PHONG
6
QUẢ CAM
QUẢ TÁO
HÌNH THỨC

7
Toàn bộ các yếu tố vật chất như tế bào, các cơ
Nội
dung
quan, các hệ thống, các quá trình hoạt động của
các hệ thống...tạo nên cơ thể.Bên ngoài: hình thể, màu da, khuôn mặt,….
Hình
thức Bên trong: cách thức sắp xếp, tổ chức, liên kết
các hệ thống.
Nội dung:
toàn bộ những sự kiện của cuộc sống hiện thực
mà tác phẩm phản ánh.


Hình thức:
+Bên trong: thể loại, phương pháp kết cấu bố cục, nghệ
thuật xây dựng hình tượng, các thủ pháp miêu tả, tu từ...
+Bên ngoài: kiểu chữ, cách trình bày,màu sắc, khổ chữ,
…..
Nội dung: là con người, công cụ LĐ, đối tượng
lao động, các quá trình con người sử dụng công
cụ LĐ tác động vào đối tượng LĐ để tạo ra sản
phẩm.Hình thức: là trình tự kết hợp, thứ tự sắp xếp các
yếu tố vật chất của quá trình sản xuất quy định
vị trí của người sản xuất với tư liệu sản xuất và
sản phẩm.
Vậy giữa nội dung
và hình thức có quan
hệ như thế nào???
NỘI DUNG HÌNH THỨC
1.Nội dung và hình thức thống nhất với nhau.

 Bất kì sự vật nào cũng có nội dung và hình
thức.
 Cùng 1 nội dung có thể được thể hiện qua
nhiều hình thức.
 Cùng 1 hình thức có thể truyền tải được
nhiều nội dung.
Ví dụ:
Quá trình sản xuất ra một sản phẩm có thể
bao gồm những yếu tố nội dung giống nhau
như: con người, công cụ, vật liệu... nhưng
cách tổ chức, phân công quá trình sản xuất có
thể khác nhau. Như vậy nội dung quá trình
sản xuất được diễn ra dưới nhiều hình thức
khác nhau.
15
Ví dụ:
Cùng một hình thức tổ chức sản xuất như
nhau nhưng được thực hiện trong những
ngành, những khu vực, với những yếu tố vật
chất khác nhau, sản xuất ra những sản phẩm
khác nhau. Vậy là một hình thức có thể chứa
đựng nhiều nội dung khác nhau.
2.Nội dung quyết định hình thức và hình thức tác động nội dung.


 Nội dung bao giờ cũng quyết định hình thức biểu
hiện nó, khi nội dung thay đổi thì hình thức cũng
thay đổi theo.
 Trong cơ chế bao cấp ở nước ta trước đây, do quan hệ sản
xuất chưa phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản
xuất nên không kích thích được tính tích cực của người sản
xuất, không phát huy được năng lực sẵn có của lực lượng
sản xuất của chúng ta.
 Nhưng từ sau đổi mới, khi chúng ta chuyển sang xây dựng
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ
chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ sản
xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất nước ta,
do vậy tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất phát triển.
18
 Tiệm bán bánh xà phòng Liên Xô
19
20
21
2.Nội dung quyết định hình thức và hình thức tác động nội dung.


 Nội dung bao giờ cũng quyết định hình thức
biểu hiện nó, khi nội dung thay đổi thì hình
thức cũng thay đổi theo.

 Hình thức có thể tác động trở lại nội dung
theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.
Khi xem xét sự vật cần căn cứ vào nội
dung, tuy nhiên không được tách rời nội
dung và hình thức, xem nhẹ hình thức,
hoặc tuyệt đối hóa 1 trong 2 mặt đó.

Trong hoạt động thực tiễn,cần làm cho
nội dung và hình thức phù hợp với
nhau,nếu hình thức không phù hợp với
nội dung thì phải thay đổi hình thức.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản