Cascading Style Sheet (CSS)

Chia sẻ: Ngo Thien Bong Bong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
207
lượt xem
107
download

Cascading Style Sheet (CSS)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CSS  Mẫu quy định cách thức thể hiện thẻ HTML.  CSS là kiểu thiết kế sử dụng nhiều lớp định dạng chồng lên nhau  CSS được tổ chức World Wide Web (W3C) giới thiệu năm 1996, ta có thể hiểu rằng nó là phần mở rộng của HTML giúp đơn giản hóa và cải tiến việc thiết kế Web.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cascading Style Sheet (CSS)

 1. Cascading Style Sheet (CSS). Biên soạn : Anh Dương Cập nhật : 01­2010 Email : duongza@yahoo.com
 2. Nội dung  Giới thiệu về CSS.  Sử dụng CSS  Ví dụ minh họa
 3. Giới thiệu về CSS  CSS  Mẫu quy định cách thức thể hiện thẻ HTML.  CSS là kiểu thiết kế sử dụng nhiều lớp định dạng chồng lên nhau   CSS được tổ chức World Wide Web (W3C) giới thiệu năm 1996, ta có thể hiểu rằng nó  là phần mở rộng của HTML giúp đơn giản hóa và cải tiến việc thiết kế Web.  Website  http://www.w3.org 
 4. Sử dụng CSS  CSS có 4 loại (style ­ Thứ tự ưu tiên từ trên xuống)  1. Inline Style  (Quy định trong thẻ HTML cụ thể)  2. Internal Style  (Quy định trong trang HTML).  3. External Style  (Quy định trong file .CSS ngoài).  4. Browser Default  (Thiết lập mặc định của trình duyệt).  Cú pháp CSS  Selector { property:value; }  Trong đó :  Selector  : Chọn đối tượng (Thẻ HTML).  Property :  Thuộc tính (Quy cách trình bày).  Ví dụ  body { background:#FFF; color:#FF0000; font­size:14pt }  H1, H2 { color:#0000FF;}
 5. Sử dụng CSS  1. Inline Style  (Quy định trong thẻ HTML) H1 { color:#0000FF;}
 6. Sử dụng CSS  2. Internal Style (Quy định trong trang HTML)
 7. Sử dụng CSS  3. External Style (Quy định trong file .CSS ngoài)
 8. Tạo và sử dụng lớp  Lớp gắn với thẻ.   Cú pháp : Tên_thẻ.Tên_lớp p.type1{ color:red; } p.type2{ color:blue; }  Lớp không gắn với thẻ.  Cú pháp : .Tên_lớp .type{ color:green; }
 9. Tạo và sử dụng lớp  Tạo lớp   Sử dụng lớp
 10. Định danh  Định danh gắn với thẻ.  Cú pháp : Tên_thẻ#Tên_địnhdanh p#type1{ color:red; } p#type2{ color:blue; }  Định danh tổng quát.  Cú pháp : #Tên_địnhdanh #type{ color:green; }
 11. Định danh  Tạo định danh.  Sử dụng định danh.
 12. Các thành cơ bản  Background  Text  Font  Border  Margin  Padding  List
 13. Các thành cơ bản
 14. Các thành cơ bản
 15. Các thành cơ bản
 16. Các thành cơ bản
 17. Các thành cơ bản
 18. Các thành cơ bản
 19. Các thành cơ bản
 20. Các thành cơ bản
Đồng bộ tài khoản