Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Câu điều kiện: Câu điều kiện loại 3

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 3 trang

1
1.391
lượt xem
489
download

Câu điều kiện loại 3 : Không thể xảy ra The first conditional and second conditionals talk about the future. With the third conditional we talk about the past. We talk about a condition in the past that did not happen. That is why there is no possibility for this condition. The third conditional is also like a dream, but with no possibility of the dream coming true. (Câu điều kiện loại 1 và loại 2 đều nói về tương lai. Với câu điều kiện loại 3, chúng ta nói về quá khứ. Chúng ta nói về một điều kiện đã không xảy ra ở...

Đồng bộ tài khoản