CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI

Chia sẻ: toan184

Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện khoa học luôn luôn xảy ra với một điều kiện nhất định. Ta còn có thể gọi...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản