Câu điều kiện trong tiếng Anh

Chia sẻ: oxford030189

Các cách dùng cơ bản. a. Loại I. Nếu mệnh đề IF diễn tả 1 hành động có thật và sẽ xảy ra ở tương lai hoặc hiện tại, hay 1 sự thật luôn luôn đúng, ta dùng cấu...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản