Cấu hình mạng

Chia sẻ: Trần Mạnh Linh Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
110
lượt xem
33
download

Cấu hình mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu hình mạng .Đặt tên máy tính  Sử dụng lệnh hostname Cú pháp: # hostname [tên máy cần thay đổi]  Sửa đổi nội dung tập tin /etc/sysconfig/network NETWORKING=YES HOSTNAME=LINUX-SERVER GATEWAY=192.168.11.1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình mạng

 1. Cấu hình mạng
 2. Đặt tên máy tính  Sử dụng lệnh hostname Cú pháp: # hostname [tên máy cần thay đổi]  Sửa đổi nội dung tập tin /etc/sysconfig/network NETWORKING=YES HOSTNAME=LINUX-SERVER GATEWAY=192.168.11.1  Thay đổi thông qua giao diện X Windows
 3. Đặt tên máy tính (tt)  Click  System Settings  Network.  Trong hộp thoại Network Configuration, chọn tab DNS:
 4. Lệnh ifconfig  Dùng để xem và cấu hình địa chỉ IP của một máy tính. Những thông tin này được lưu trong tập tin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0  Để xem thông tin card mạng: # ifconfig # ifconfig [tên card mạng]  Đặt địa chỉ IP: # ifconfig [tên card mạng] [địa chỉ IP] netmask [subnetmask]
 5. Lệnh ifconfig (tt)  Để Enable/Disable một card mạng: # ifconfig [tên card mạng] up/down
 6. Thay đổi IP card mạng  Dùng lệnh ifconfig #ifconfig [tên card mạng] [IP card mạng] netmask [subnet mask]
 7. Thay đổi IP card mạng (tt)  Dùng công cụ setup # setup
 8. Thay đổi IP card mạng (tt)
 9. Thay đổi IP card mạng (tt)
 10. Thay đổi IP card mạng (tt)  Dùng công cụ redhat-config-network
 11. Thay đổi IP card mạng (tt) Trên hộp thoại Network Configuration  Chọn Edit
 12. Thay đổi IP card mạng (tt)  Chỉnhsửa trực tiếp vào tập tin /etc/sysconfig/ network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=static IPADDR=192.168.10.2 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.10.1
 13. Thay đổi IP card mạng (tt)  Sau khi thay đổi xong, để cập nhật thông tin về IP, khởi động lại dịch vụ network: – # /etc/init.d/network restart\ – # service network restart – Retart thông qua giao diện X Window   System Settings  Server Settings  Services
 14. Thay đổi IP card mạng (tt)
 15. Lệnh netstat  Để kiểm tra trạng thái của tất cả card mạng, ta dùng lệnh: # netstat –in  Để xem bảng routing: # netstat -rn
 16. Lệnh ping  Dùngđể kiểm tra xem 2 máy tính có thông với nhau hay không. Cú pháp: ping [IP/tên máy tính]
 17. Cấu hình bảng routing  Đểcấu hình bảng routing, chúng ta sử dụng lệnh route. – Thêm thông tin vào bảng: route add # route add –net [network] netmask [subnetmask] dev [tên thiết bị] – Xoá thông tin trong bảng: route del # route del –net [network] netmask [subnetmask] dev [tên thiết bị]
 18. Cài đặt dịch vụ DHCP  Trong CD-ROM thứ 2 của HĐH RedHat Linux, cài đặt từ file RPM: dhcp-3.0pl1-23.i386.rpm  Để khởi động dịch vụ DHCP: – # /etc/init.d/dhcpd start/stop/restart – # service dhcpd start/stop/restart
 19. Cấu hình dịch vụ DHCP  Copy file cấu hình dịch vụ DHCP từ thư mục /usr/share/doc/dhcp-3.0pl1/dhcpd.conf.sample vào thư mục /etc/dhcpd.conf.  Hiệu chỉnh tập tin /etc/dhcpd.conf:
 20. Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) subnet [đường mạng] netmask [subnetmask] { option router [IP của gateway]; option net-mask [subnet mask]; option domain-name [tên miền]; option domain-name-servers [IP của DNS Server]; default-lease-time [thời gian hết hạn]; max-lease-time [thời gian hết hạn tối đa]; range [địa chỉ bắt đầu] [địa chỉ kết thúc]; }

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản