Câu hỏi chủ nghĩa xã hội khoa học

Chia sẻ: ntgioi120403

Chủ nghĩa xã hội không tưởng là những tư tưởng, những học thuyết biểu hiện dưới dạng chưa đầy đủ, chưa chín muồi những nguyện vọng của quần chúng nhân dân muốn xóa bỏ áp lực

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản