CÂU HỎI ĐỀ MỞ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chia sẻ: haclong054

1.Nhiệm vụ nào là quan trọng nhất của giai đoạn 1945-1946? Giữ vững và bảo vệ chính quyền cách mạng là nhiệm vụ hết sức cấp bách sống còn của nhân dân lúc này.Chính quyền là công cụ sắc

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản