CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG

Chia sẻ: hungdh07kt

Câu 1: Phân tić h hôì qui là gi?̀ VD minh hoa.̣ 1. Phân tić h hôì qui là nghiên cưú sự phụ thuôc̣ cuả 1 biêń (biêń phụ thuôc̣ ) vaò 1 hay nhiêù biêń khać (biêń giaỉ thić h), vơí ý tươn̉ g là ươć lươṇ g (hay dự đoań ) giá trị trung biǹ h cuả biêń phu ̣ thuôc̣ trên cơ sở cać gia ́ tri ̣ biêt́ trươć cuả cać biêń giaỉ thich.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản