Câu hỏi ôn tập kiểm tra GHK 2-2008-2009

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
125
lượt xem
14
download

Câu hỏi ôn tập kiểm tra GHK 2-2008-2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Định nghĩa lượng tử (quantum) và biểu thức năng lượng lượng tử? Hãy tìm bước sóng của photon phát ra khi điện tử từ mức năng lượng 12.09 eV về mức năng lượng 10.2eV. 2. Định nghĩa mét chuẩn theo ánh sáng như thế nào? 3. Phổ của ánh sáng thấy được? (tính theo nm) 4. Định nghĩa của góc khối? ứng dụng của nó? 5. Định nghĩa hệ số hiệu suất K? (chú ý người ta ngầm hiểu FR = 90% công suất cần cho nguồn sáng. TD: Một bóng đèn tròn 40W phát ra FP = 400...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập kiểm tra GHK 2-2008-2009

  1. ĐHBK Tp HCM BMĐT Câu hỏi ôn tập kiểm tra GHK 2-2008-2009 Môn học: QUANG ĐIỆN TỬ 1. Định nghĩa lượng tử (quantum) và biểu thức năng lượng lượng tử? Hãy tìm bước sóng của photon phát ra khi điện tử từ mức năng lượng 12.09 eV về mức năng lượng 10.2eV. 2. Định nghĩa mét chuẩn theo ánh sáng như thế nào? 3. Phổ của ánh sáng thấy được? (tính theo nm) 4. Định nghĩa của góc khối? ứng dụng của nó? 5. Định nghĩa hệ số hiệu suất K? (chú ý người ta ngầm hiểu FR = 90% công suất cần cho nguồn sáng. TD: Một bóng đèn tròn 40W phát ra FP = 400 lm thì FR = 0.9 x 40W = 36 W, suy ra K = 400lm / 36 W = 11 lm/W) 6. Một bóng đèn tròn 40W phát ra 500 lm. Tìm hệ số hiệu suất K của nó? 7. Một bóng đèn huỳnh quang 40W phát ra 4000 lm. Tìm hệ số hiệu suất K của nó? 8. Các định nghĩa về năng lượng bức xạ và quang năng, cường độ bức xạ và cường độ sáng. 9. Đồ thị cường độ bức xạ? 10. Các biểu thức cường độ bức xạ của nguồn sáng điểm, Lambert và lũy thừa? 11. Quan hệ giữa cường độ bức xạ và thông lượng? 12. Định luật bình phương nghịch đảo? Người ta đo được 40 lm/m2 từ nguồn sáng (đèn tròn) đến chỗ đo là 2 m. Giá trị E bằng bao nhiêu nếu khoảng cách từ nguồn sáng đến điểm cần biết là 0.5m? 13. Định nghĩa OTF và khẩu độ số NA? 14. Một ánh đèn flash chiếu thành hình tròn đường kính 10.16cm lên tường cách nguồn sáng là 1.2m. Tính góc khối với phương trình chính xác và xấp xỉ. Tính sai số. 15. Một ánh đèn flash 5W cho FP = 65lm chiếu sáng thành hình tròn đường kính 3m ở cách nguồn sáng là 30m. Hãy tìm cường độ sáng I ? 16. Một bộ thu quang có mặt thu hình tròn đường kính 2mm cách nguồn sáng 10mm. Nguồn sáng có I0=200mcd. Tính thông lượng mà bộ thu nhận được và OTF khi nguồn sáng là: a) Nguồn Lambert b) Nguồn lũy thừa với n=6. 17. Trình bày nguyên tắc hình thành hiện tượng điện quang trong LED. 18. Làm thế nào có thể chế tạo được các LED có màu khác nhau? 19. Bức xạ được phát ra bởi LED nằm trong vùng nào của phổ điện từ? 20. Đặc tuyến Volt-Ampere của LED. 21. So sánh LED và diode tiếp xúc PN (so sánh với các mục: cấu tạo, đặc tính điện dựa trên các tham số trên đặc tuyến như điện áp dẫn, đánh thủng...) 22. Một LED có VLED = 1.5V đến 1.8V và ILED max = 18mA. Nếu lái LED bằng nguồn 15VDC thì cần phải dùng điện trở giới hạn dòng là bao nhiêu? 23. Trình bày cách tính mạch lái LED bằng khóa BJT. 24. Tại sao LED có đáp ứng nhanh hơn so với các nguồn sáng thông thường? 25. Tại sao thường phải có điện trở với giá trị thích hợp mắc nối tiếp với LED? Có khi nào ta cần điện trở này? 26. Ánh sáng do LED phát ra tỉ lệ với đại lượng nào trong LED? 27. Hãy nêu các thuận lợi và bất lợi của LED? CHOT-KTGHK-QĐT–trang 1/2
  2. 28. Tại sao khi dùng LED làm nguồn sáng phát tín hiệu trong truyền thông thì thường sử dụng dòng lái dạng xung? Khi đó ta phải chú ý những giới hạn gì với LED? 29. Hãy vẽ các mạch lái LED bằng dòng hằng (3 mạch). 30. Tại sao người ta không sử dụng mức cao của ngõ ra IC số thông thường để lái LED sáng? Hãy đề nghị các cách khắc phục để dùng LED với IC số. 31. Trong truyền thông tin bằng sợi quang thì người ta chọn lựa nguồn sáng LED có đặc điểm gì? 32. Khi sử dụng LED làm nguồn sáng phát tín hiệu thì ta cần cải thiện cho cường độ sáng mạnh hơn. Hãy liệt kê các giải pháp khả thi để tăng cường độ sáng của nguồn sáng dùng LED? 33. Cho mạch lái LED bằng dòng hằng như sau, hãy tính các trị số linh kiện và nguồn cấp điện DC để cung cấp dòng 10 mA cho LED. Và tính số LED tối đa mà mạch này có thể lái được, giả sử VCC=12VDC. 34. LED 7 đoạn (dùng để hiển thị số, chữ) thường được chế tạo theo các cách mắc nào và mạch lái tương ứng như thế nào? 35. Trình bày các phương pháp hiển thị dồn kênh (vẽ sơ đồ khối) để lái các LED 7 đoạn. Tần số của xung nhịp quét phải tối thiểu bằng bao nhiêu? 36. Các yêu cầu đối với nguồn quang trong truyền thông bằng sợi quang? 37. Phân loại các bộ phát hiện bức xạ. 38. Định nghĩa của RE, NEP và D. 39. Sự khác biệt giữa hiệu ứng quang bên ngoài và hiệu ứng quang bên trong. Cho thí dụ các bộ phát hiện bức xạ có sử dụng các hiệu ứng này. 40. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của photodiode chân không. 41. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bộ nhân quang điện tử. Định nghĩa độ lợi toàn phần. 42. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của vi kênh. Nêu các ứng dụng của vi kênh. 43. Caùc yeâu caàu đoái vôùi nguoàn quang trong truyeàn thoâng baèng sôïi quang? 44. Moâ taû 2 quaù trình phaùt xaï aùnh saùng töø nguyeân töû. 45. Nguyeân taéc taïo LASER baùn daãn 46. Moâ taû hoài tieáp quang vaø dao đoäng laser. 47. So saùnh giöõa LED vaø laser diode. CHOT-KTGHK-QĐT–trang 2/2
Đồng bộ tài khoản