Câu hỏi ôn tập luật ngân hàng

Chia sẻ: vuongdung_1009

Tất cả các loại tiền do NHNNVN phát hành đều dc thanh toán ko hạn chế trên lãnh thổ nước CHXHCN VN? Tiền giấy và tiền kim loại do NHNN VN phát hành dc dùng làm phương tiện thanh toán ko hạn chế trên lãnh thổ nước CHXHCN VN ( K3 DD23 LNH) NHNN bảo lãnh cho các DN vay vốn NH? NHNN ko bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân vay vốn, trừ trường hợp có chỉ định của Thủ tướng chính phủ về việc bảo lãnh cho TCTD vay vốn nước ngoài( Đ 31 LNH)....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản