Câu hỏi ôn tập môn lưu trữ

Chia sẻ: tieuboingoan

Tài liệu tham khảo chuyên ngành hành chánh, văn thư - Câu hỏi ôn tập môn lưu trữ

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn lưu trữ

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LƯU TRỮ


A. Câu hỏi trắc nghiệm
1. Mệnh đề sau là đúng hay sai
Tất cả tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức
đều là tài liệu lưu trữ
a) Sai b) Đúng
2. Chọn mệnh đề đúng
a) Tài liệu lưu trữ gồm bản gốc, bản chính, bản sao, bản thảo, bản
photocopy của tài liệu.
b) Tài liệu lưu trữ bao gồm 4 loại: tài liệu hành chính, tài liệu khoa học kỹ
thuật, tài liệu nghe nhìn, tài liệu điện tử
3. Chọn mệnh đề đúng: Theo Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia 2001:
a) Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam bảo gồm hai phông lớn, Phông Lưu trữ
Đảng Cộng sản Việt Nam và Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam.
b) Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam gồm Phông Lưu trữ cơ quan, Phông
Lưu trữ cá nhân và Phông Lưu trữ Gia đình dòng họ.
c) Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam chính là Phông Lưu trữ Nhà nước Việt
Nam.
4. Mệnh đề sau là đúng hay sai:
Theo Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia 2001: Lưu trữ hiện hành là cách gọi khác
của Lưu trữ cơ quan
a) Đúng b) Sai
5. Mệnh đề sau là đúng hay sai:
Theo Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia 2001: Lưu trữ lịch sử là cách gọi khác của
Lưu trữ quốc gia
a) Đúng b) Sai
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
B. Câu hỏi lý thuyết
Câu 1: Phân tích khái niệm Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam?
Câu 2: Có mấy phương án phân loại Phông Lưu trữ cơ quan? Phân tích
phương án phân loại Mặt hoạt động - Thời gian? Phương án Mặt hoạt động -
Thời gian được áp dụng đối với các phông lưu trữ cơ quan có đặc điểm gì?
Cho ví dụ minh hoạ?
Câu 3: Nêu các khái niệm sau:
- Phông Lưu trữ
- Phông Lưu trữ cơ quan
- Phông Lưu trữ cá nhân
- Phông Lưu trữ gia đình, dòng họ.
Câu 4: Khái niệm tài liệu lưu trữ? Phân biệt tài liệu lưu trữ với các loại tài
liệu khác? Theo bạn để hoàn chỉnh Phông Lưu trữ cơ quan cần thu thập tài
liệu từ những nguồn nào?
Câu 5: Khái niệm Lưu trữ hiện hành, Lưu trữ lịch sử? Sự khác nhau giữa Lưu
trữ hiện hành và Lưu trữ lịch sử?
Câu 6: Khái niệm phân loại tài liệu? Để phân loại tài liệu người ta thường áp
dụng các phương án phân loại tài liệu nào? Theo bạn phương án nào phù hợp
với việc phân loại Phông Lưu trữ Bộ Giáo dục và Đào tạo?
Câu 7: Khái niệm tài liệu lưu trữ? Phân tích ý nghĩa của tài liệu lưu trữ quốc
gia trong lĩnh vực kinh tế? Nhiệm vụ của cán bộ lưu trữ trong việc tiêu huỷ
tài liệu hết giá trị?
Câu 8: Khái niệm tài liệu lưu trữ? Phân tích ý nghĩa của tài liệu lưu trữ quốc
gia trong lĩnh vực chính trị? Nhiệm vụ của cán bộ lưu trữ trong công tác thu
thập, bổ sung tài liệu?
Câu 9: Các nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu?
Câu 10: Để hoàn chỉnh Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam, Phông Lưu trữ
Nhà nước Việt Nam, Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam cần thu thập
tài liệu từ những nguồn nào? Nguồn nào là quan trọng nhất? Tại sao?
Câu 11: Khái niệm bảo quản tài liệu? Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo
quản tài liệu?
Câu 12: Mục đích, ý nghĩa và các bước chỉnh lý tài liệu? Theo bạn bước nào
là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 13: Khái niệm, mục đích của công tác khai thác và sử dụng tài liệu?
Nhiệm vụ của cán bộ lưu trữ trong công tác khai thác và sử dụng tài liệu?
Câu 14: Các hình thức khai thác và sử dụng tài liệu trong các Trung tâm Lưu
trữ Quốc gia hiện nay? Nhiệm vụ của cán bộ lưu trữ trong công tác khai thác,
sử dụng tài liệu?

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản