CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Chia sẻ: Luuvan Qui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
281
lượt xem
74
download

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo câu hỏi ôn tập môn phương pháp giảng dạy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

  1. CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY (Học kỳ 1 năm học 2007 – 2008) PHẦN I: THIẾT KẾ DẠY HỌC 1. Mục tiêu dạy học là gì? Nó có chức năng gì? Các loại và các mức độ? Cho ví dụ về mục tiêu dạy học của một bài dạy! 2. Hãy giải thích vai trò, ý nghĩa và các loại phiếu dạy học! 3. Định nghĩa, phân loại giáo án? Trình bày các bước lên lớp! 4. Nội dung dạy học ở trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được xác định dựa trên các yếu tố nào? PHẦN II: PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC (PTDH) 5. Trình bày và giải thích các mức độ trực quan của PTDH (thp mức độ trực quan), độ nhớ sau khi học, các tính chất và các chức năng của phương tiện dạy học! 6. Trình bày và giải thích các cơ sở lựa chọn, các nguyên tắc sử dụng PTDH? 7. Hãy giải thích các chức năng của phương tiện dạy học! 8. Các loại mô hình và chức năng trong dạy học? 9. Các loại phương tiện nhìn, đặc trưng của nó? PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (PPDH) 10. Hãy giải thích đặc trưng và hạn chế của nhóm phương pháp dạy học độc thoại (thuyết trình và diễn trình) và nêu cách khắc phục các hạn chế giáo viên! 11. Đặc điểm mục đích sư phạm của PP đàm thoại, thảo luận! 12. Hãy trình bày thái độ của giáo viên trong phương pháp đàm thoại! 13. Hãy giải thích các phương pháp dạy thực hành và phạm vi sử dụng của nó! 14. Hãy giải thích cách tổ chức bài dạy theo hình thức tổ chức học theo nhóm! 15. Hãy trình bày tổng quát về khái niệm và các đặc trưng của của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề! PHẦN 4: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 16. Hãy định nghĩa và giải thích mục đích của việc kiểm tra và đánh giá! 17. Giải thích nguyên tắc đánh giá và trình bày các tiêu chuẩn bài kiểm tra! 18. Giải thích các điểm số đánh giá: trung bình, trung vị, yếu vị, qui đổi điểm trắc nghiệm ra điểm lớp! 19. So sánh bản chất của các phương phương pháp kiểm tra chủ quan và phương pháp kiểm tra khách quan! 20. Trình bày đặc trưng và cách tính điểm may rủi từng loại trắc nghiệm? 21. Cách tính điểm lớp từ điểm trắc nghiệm! Chủ nhiệm bộ môn Nguyễn Văn Tuấn CHUÙ THÍCH: Ñeà thi vieát cuoái moân hoïc khoâng nhaát thieát gioáng nhö caâu hoûi  oân taäp. Giáo viên dạy môn học này thông báo cho sinh viên. Kế hoạch thi sinh viên theo dõi kế hoạch chung từ phòng đào tạo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản