Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ

Chia sẻ: luado121

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ
1. Hiện tượng đôla hóa ở việt nam (khái niệm, nguyên nhân, diễn biến, giải pháp đề xuất)

• Khái niệm Đôla hóa: Đô la hoá là trong một nền kinh tế khi ngoại tệ được sử dụng một cách rộng rãi thay
thế cho đồng bản tệ trong toàn bộ hoặc một số chức năng tiền tệ, nền kinh tế đó bị coi là đô la hoá toàn bộ hoặc
một phần.

• Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đôla hóa:

- Khi nền kinh tế có tỷ lệ lạm phát (đồng nội tệ ko ổn định): sức mua của đồng nội tệ giảm, người dân tìm
đến các công cụ dự trữ khác, trong đó có các đồng ngoại tệ uy tín.

- Khi nguồn ngoại tệ vào VN tăng lên (Viện trợ ODA tăng, đầu tư nước ngoài vào VN như FDI, FPI…, từ
du lịch, kiều hối (ngoại tệ của kiều bào nước ngoài), thu nhập bằng đôla của các tầng lớp dân cư ngày càng mở
rộng do người VN làm việc ở các công ty nước ngoài…)

- Xu thế hội nhập quốc tế, các nước đều thực thi cơ chế thị trường mở, quan hệ giao lưu kinh tế, đầu tư
hợp tác tác động trực tiếp vào kinh tế tiền tệ mỗi nước.

• Tác động

- Tác động tích cực:

+ là công cụ tự bảo vệ chống lạm phát, tăng sự an toàn đối với tài sản tư nhân

+ Tăng cường khả năng cho vay của ngân hàng và hội nhập quốc tế

+ Hạ thấp chi phí giao dịch

+ Thúc đẩy thương mại và đầu tư.

+ Thu hẹp chênh lệch tỷ giá giữa 2 thị trườg chính thức và phi chính thức.

- Tác động tiêu cực:

+ Ảnh hưởng đến việc hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ

+ Làm giảm hiệu quả thi hành các chính sách tiền tệ. Làm suy giảm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia về
tiền tệ, gây khó khăn cho NHTW trong việc điều hành và thực thi chíh sách tiền tệ của mình; làm cho đồng nội tệ
nhạy cảm hơn đối với các thay đổi bên ngoài  chính sách tiền tệ trở nên kém hiệu quả; tác động đến việc hoạch
định, thực thi chính sách tỷ giá. Gây ra bất ổn định trong hệ thống ngân hàng.

+ Chính sách tiền tệ phụ thuộc nặng nề vào nền KT Mỹ

+ làm mất đi chức năng của NHTW là người cho vay cuối cùng của các NHTM2. Thực trạng của hệ thống thanh toán điện tử tại VN

- Nền kinh tế tiền mặt là gì: Khi tỉ lệ giữa thanh toán bằng tiền mặt với tổng các phương tiện thanh toán
khác > 17% thì được gọi là nền KT tiền mặt

- Nguyên nhân của nền kinh tế tiền mặt:

- Tác động của nền kinh tế tiền mặt:
+ Chi phí lưu thông tiền mặt cao

+ Nạn tiền giả xuất hiện

+ tăng tình trạng lậu thuế, trốn thuế rửa tiền

+ Gây ra tình trạng mất an toàn3. Diễn biến lạm phát ở VN : trải qa 2 giai đoạn

• GD1: Lạm phát cao (2007-2008)

- Lạm phát vượt qua mức tối đa cho phép 9%

- Lạm phát năm 2008 đến nay là 22,3%

- Lạm phát năm 2007 đã ở mức 2 chữ số là 12,63%, 3 tháng đầu năm 2008 tiếp tục tăng lên đến mức
19,19%, cao gấp 3 lần cùng kỳ và bằng ¾ mức 2007, đã vượt qua mức theo mục tiêu đề ra cho cả năm.

+ nguyên nhân: - Lạm phát tiền tệ: năm 2007 việc cung tiền VND ra lưu thông tăng 30% (112.000 tỷ ~ 7 tỷ
USD) để mua ngoại ệ từ các nguồn đổ vào nước ta.

-Lạm phát cầu kéo: do đầu tư bao gồm đầu tư công và đầu tư của DN làm nhu cầu về nguyên,
nhiên liệu và thiết bị công nghệ tăng; thu nhập dân cư, cả thu nhập do XKLD, từ ng thân nc ngoài gửi về ko đc
tính và GDP; 1 bộ phận dân cư có nhu cầu mới (nhập khẩu lương thực); tăng giá xK đẩy giá 1 số HH và DV
tăng.

- Lạm phát chi phí đẩy: chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh giá thị trường tăng.

- Tăng trưởng tín dụng trong hệ thống NH quá nóng (năm 2006 cho vay 100.000 tỷ; năm 2007 cho
vay 134.000 tỷ)

- Tác động thâm hụt ngân sách nhà nước

- Tình hình thiên tai, dịch bệnh tràn lan

+ giải pháp: -Hút tiền từ lưu thông về bằng chính sách tiền tệ thắt chặt (tăng lãi suất, tăng tỉ lê dự trữ bắt
buộc trong TH NHTM từ 5%-->11%, phát hành tín phiếu kho bạc

-Nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm bớt sức ép của C/s tiền tệ đến hoạt động của NHTW và DN làm
cho việc chống LP ko ảnh hưởng đến việc tăng trưởng kt.

-Sử dụng chính sách tài khóa (tăng thu, giảm chi), phát hành trái phiếu chính phủ.

-Hạn chế tín dụng ngân hàng

• GD2: suy giảm kinh tế (T9/2008  2009)

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI T12/2008 so với T11/2008 giảm0,7%

- Tình hình tăng trưởng kinh tế giảm xuống (2008 là 6,23%, năm 2009 là 5,3%)

+ nguyên nhân: - Do khủng hoảng kinh tế toàn cầu

-Hậu quả của giai đoạn lạm phát cao

-Giảm giá chi phí đầu vào
+ giải pháp: -Giảm lãi suất (14%--13%--12%--11%--7%--8%)

-Kích cầu (hỗ trợ 4% lãi suất)

-Giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc (11%--10%--5%--3%)

-NHTM mua lại tín phiếu kho bạc

-Giảm thuế4. so sánh giữa lãi suất (LS) tín dụng (TD) trung dài hạn và lãi suất tín dụng ngắn hạn

• Tín dụng trung dài hạn • Tín dụng ngắn hạn

- Có thời hạn cho vay >1 năm đến vài chục - Có thời hạn cho vay LS cao phiếu kho bạc, công nước với nhau. Bao
+ Cho vay tối đa 1 yêu cầu thanh toán + cho thuê vốn trái…) gồm: TDTM cấp cho
KH là 15% vốn tự có hoặc cam kết thanh (t.gian dài/ ng đi thuê - nước ngoài: nhà XK; TDTM cấp
của NH toán chịu t/nhiệm sửa _vay qua ODA cho nhà NK, TD mở
+ NH chỉ được sử chữa, bảo dưỡng _Vay từ các tổ chức TK, TD chấp nhận
dụng tối đa 40% TS)-> chi phí thấp t.chính tiền tệ quốc hối phiếu, TD của
nguồn vốn ngắn hạn + Bán và tái thuê tế: IMS, WB, nhà môi giới cấp cho
để cho vay trung dài (bên có tài sản sẽ ADB… nhà XNK.
hạn bán lại tài sản đó và _Ko ổn định, chi phí + TD Ngân hàng: là
chỉ thuê lại trong cao, vốn cao, nhiều quan hệ TD các NH
một thời gian nhất rủi ro cấp cho các nhà
định). + cho vay: XNK, đa số là TD
- Qua ODA ngắn hạn.
-Cho vay ưu đãi với + TD Nhà nước: là
các ngành, các vùng quan hệ TD giữa
Kte gặp khó khăn giữa CP của 1 quốc
gia với các chủ thể
của quốc gia khác.

Ưu + Khối lượng vốn + Thỏa mãn nhu cầu + Các DN có thể + Các công cụ do
điểm dồi dào, phong phú của cả 2 bên mua và hiện đại hoá sản NN phát hành có độ
+ Phạm vi rộng: cá bán xuất theo kịp tôc độ
́ an toàn cao
nhân, tổ chức, DN… + thúc đẩy TD NH phát triển của công + Nguồn vốn từ TD
+ thời gian linh hoạt: phát triển nghệ mới trong khi NN giúp NN t.hiện
ngắn hạn, trung hạn, + là TD ngắn hạn, nguồn vốn tự có còn được chức năng
dài hạn thủ tục đơn giản, có hạn. trong quản lý KTXH
thuận tiện + Điều kiện của
hình thức này: không
cần tài sản thế chấp
nên các DN rất dễ
tiếp cận.

Nhươc + Điều kiện vay vốn + Bị giới hạn bởi + Bên cho thuê các công cụ do NN + Rủi ro do những
điểm do NH đặt ra ko phải khối lượng vốn, thời thường chịu toàn bộ phát hành thường có biến cố về KT, C.trị,
chủ thể nào cũng gian, phạm vi và rủi ro, nếu bên đi độ sinh lời thấp và Xã hội các nước.
đáp ứng đc. phương hướng hoạt thuê không thực hiện kém hấp dẫn + rủi ro về tỷ giá
+ KD NH phải đối động hợp đồng chỉ còn
mặt với một số rủi + nguy cơ khủng cách thu lại tài sản.
ro như rủi ro LS, hoảng do SX thừa + Phạm vi hoạt
đạo dức, thanh toán hoặc đổ vỡ dây động hẹp, chi phí sử
và thanh khoản, lựa chuyền dụng hình thức này
chọn đối nghịch… + là TD trực tiếp, ko cao so với các hình
có bảo đảm ngoài thức tín dụng khác.
lời hứa trả nợ trên
thương phiếu -> rủi
ro dễ phát sinh.

Tác cung cấp vốn cho Sử dụng phổ biến
dụng nhu cầu KD của DN để đáp ứng nhu cầu
vừa và nhỏ. Góp vốn ngắn hạn và góp
phần thúc đẩy nhanh phần thúc đẩy tốc
nhịp độ tích tụ, tập độ tiêu thụ sản
trung vốn và tăng phẩm của DN. Đáp
cường khả năng ứng được nhu cầu
cạnh tranh giữa các TD trực tiếp thường
DN. Là công cụ để xuyên nảy sinh giữa
phát triển các ngành các DN và góp phần
kte chiến lược theo thúc đẩy tốc độ lưu
yêu cầu của CP. thông HH, nâng cao
hiệu quả KD.
6. Vì sao tín phiếu kho bạc được coi là công cụ an toàn nhất trên thị trường tài chính

- Tín phiếu kho bạc là giấy nhận nợ ngắn hạn do CP phát hành nhằm bù phần thiếu hụt tạm thời của ngân
sách NN hoặc thực hiện các mục tiêu của CS tiền tệ

- Tín phiếu kho bạc đc trả lãi với mức lãi suất cố định và được hoàn trả vốn cho đến khi hạn thanh toán
hoặc chúng được thanh toán lãi do việc bán lần đầu có giảm giá.

- Tín phiếu kho bạc là công cụ lỏng nhất trên thị trường tiền tệ, do vậy, chúng đc mua bán nhiều nhất và
cũng là công cụ an toàn nhất vì: Chúng có tính thanh khoản cao, được phát hành dưới hình thức tín chỉ hoặc b út
toán ghi sổ, song hầu hết ở dạng ghi sổ. Đây là công cụ triết khấu điển hình, không có phiếu lãi suất. Tín phiếu
kho bạc có mức rủi ro thấp nhất trong các công cụ trên thị trường tiền tệ. Thu nhập từ tín phiếu kho bạc ( chênh
lệch giữa giá mua và giá bán hoàn trả) không bị đánh thuế vì chúng không đc coi là tài sản vốn.

 Tín phiếu kho bạc là công cụ an toàn nhất trên TTTC7. Phân tích các chức năng của ngân hàng trung ương

• NHTW là ngân hàng phát hành

NHTW ra đời sau khi vai trò độc quyền phát hành đã được ấn định vào ngân hàng phát hành và là cơ sở để
NHTW có thể thực hiện được các chức năng khác. NHTW là ng duy nhất đc phép phát hành tiền theo cac quy định
trong luật hoặc được Chính phủ phê duyệt (mệnh giá tiền, loại tiền, mức phát hành…) nhằm đảm bảo thống nhất
và an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ của quốc gia. Tiền mà NHTW phát hành là phương tiện thanh toán hợp
lý pháp duy nhất trong cả nc và được thanh toán ko hạn chế  vai trò độc quyền của NHTW đề cập đến quyền
lực và trách nhiệm của NHTW trong việc xác định số lượng tiền cần phát hành và thời điểm phát hành cũng như
phương thức phát hành để đảm bảo cho sự ổn định tiền tệ và phát triển kinh tế.

• NHTW là ngân hàng của các ngân hàng

NHTW cung ứng đầy đủ các dịch vụ của 1 NH cho các NH trung gian, bao gồm

- Mở tài khoản và nhận tiền gửi của các NH trung gian

+ tiền gửi dự trữ bắt buộc (là số tiền mà các NH buộc phải gửi tại NHTW và không được phép dùng cho
vay và đầu tư trong nền kinh tế). Mục đích: dảm bảo khả năng thanh toán an toàn cho cac NH; thực hiện C/sách
tiền tệ.

+ tiền gửi thanh toán

- Là trung tâm thanh toán cho hệ thống ngân hàng trung gian: Các NH trung gian đều mở tài khoản và ký
gửi các khoản dự trữ bắt buộc và dự trữ vượt mưc tại NHTW nên chúng có thể thực hiện thanh toán k dùng tiền
mặt. NHTW co thể thực hiện thanh toán bù trừ cho các NH trung gian. Thông qua dịch vụ thanh toán bù trừ,
NHTW góp phần tiết kiệm chi phí thanh toán cho các NH trung gian và toàn xã hội, bảo đảm vốn luân chuyển
nhanh chóng trong hệ thống NH và phản ánh chính xác quan hệ thanh toán giữa các chủ thể kinh tế trong xã hội.

- Cấp tín dụng cho NH trung gian

Mục đích:

+ Phát hành thêm tiền TW theo kế hoạch

+ Bổ sung lượng vốn khả dụng cho hoạt động của các NH trung gian 1 cách thường xuyên

+ Là cứu cánh cho vay cuối cùng nhằm cứu nguy cho các NH trung gian khi cần thiết, nếu sự đổ vỡ của nó
có thể gây ảnh hưởng dến sự an toàn hệ thống
Hình thức: tái chiết khấu các chứng từ có giá và cho vay ngắn hạn

• Là ngân hàng của chính phủ

NHTW có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho chính phủ, đồng thời làm đại lý và tư vấn chính
sách cho CP. Các dịch vụ NH mà NHTW cung cấp cho CP bao gồm:

- Làm thủ quỹ cho Kho bạc NN thông qua quản lý tài khoản của kho bạc

- Làm đại lý và tư vấn cho CP

- Cho CP vay

• Chức năng quản lý NN của NHTW

- NHTW có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

- Thanh tra, giám sát hoạt động của nghệ thống nhân hàng nhằm 2 mục đích: bảo đảm sự ổn định của hệ
thống NH và bảo vệ lợi ích của khách hàng.8. So sánh thị trường công cụ nợ và thị trường công cụ vốn

TT công cụ nợ TT công cụ vốn
Là TT giao dịch các công cụ nợ (trái phiếu, tín Là TT giao dịch các loại chứng khoán vốn.
K/n
phiếu kho bạc, thương phiếu)
- Có mức lãi suất cố định (được ấn định - Có mệnh giá trong lần đầu phát hành
trước). - Là CK vĩnh viễn.
Đặc
- Có thời hạn nhất định. - Ng sở hữu CP có quyền tham gia và sở hữu
điểm
- Ng sở hữu công cụ vốn ko có tiêgs nói trong DN
DN


9. So sánh thị trường tiền tệ và thị trường vốn

TT tiền tệ TT vốn
TTTT là nơi trao đổi mua bán các công cụ tài (TTV) là nơi trao đổi các công cụ tài chính trung
chính ngắn hạn. theo thông lệ, một công cụ tài và dài hạn. một công cụ tài chính có thời hạn
chính có thời hạn thanh toán dưới 1 năm là thanh toán trên 1 năm được coi là công cụ của
công cụ của TTTT.(lâu nhất là 12 tháng và TTV.
ngắn nhất là 1 đêm hay 24 giờ)
Bao gồm: TTTT liên ngân hàng(diễn ra hoạt Bao gồm: thị trường tín dụng trung, dài hạn
động tín dụng giữa các ngân hàng) và thị (vốn được chuyển giao qua các trung gian tài
K/n
trường tiền tệ mở rộng chính) và thị trường chứng khoán (diễn ra hoạt
động trao đổi mua bán các chứng khoán có thời
hạn trên 1 năm thể hiện dưới hình thức trái
phiếu, cổ phiếu và các công cụ chứng khoán
phái sinh. Gồm có 3 hình thức tổ chức: sở giao
dịch chứng khoán, thị trường tự do và thị trường
OTC)
Chức Bù đắp chênh lệch giữa cung và cầu vốn khả Nhằm thỏa mãn nhu cầu về vốn đầu tư dài hạn
năng dụng. Tài trợ các nhu cầu về vốn lưu động của của doanh nghiệp và chính phủ (phục vụ cho tái
các doanh nghiệp và chính phủ (phục vụ cho sản xuất mở rộng là chủ yếu) ==>trọng tâm
tái sản xuất giản đơn là chủ yếu).==>trọng cho mục đích tiết kiệm và đầu tư.
tâm là cung cấp phương tiện giúp cá nhân và
doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh tình hình
thanh khoản thực của họ theo số lượng tiền
mong muốn.
- thời hạn ngắn nên những biến động về giá - thời hạn dài nên những biến động về giá của
của các công cụ tài chính do ảnh hưởng của sự các CCTC do ảnh hưởng của sự biến động lãi
biến động lãi suất thị trường là không đáng kể, suất thị trường là đáng kể, thị trường thứ cấp
các công cụ của TTTT thường được phát hành của chúng không phát triển
Đặc
theo dạng được chuẩn mực hóa cao và thị -> chúng là những công cụ đầu tư có tính thanh
điểm
trường thứ cấp của chúng rất phát triển, hơn khoản rất thấp, có mức rủi ro cao
công cụ
nữa thông thường các công cụ này được đảm -> lợi nhuận đem lại cao hơn.
tài
bảo bằng tài sản hoặc các dạng đảm bảo khác
chính
của người đi vay
->chúng là những công cụ đầu tư có tính thanh
khoản cao và ít rủi ro
->lợi nhuận đem lại thấp hơn
• Mối liên hệ giữa TT tiền tệ và TT vốn

- TTTT và TT vốn là 2 bộ phận cấu thành nên TT tài chính, cùng thực hiện 1 chức năng là cung cấp vốn
cho nền kinh tế. Do đó, các nghiệp vụ hoạt động ở trên 2 thị trường này có mối liên quan bổ sung và tác động
tương hỗ.

- Trên thực tế, các hoạt động của TTTT và TT vốn được thực hiện đồng bộ và đan xen lẫn nhau, tác động
và chịu sự ảnh hưởng của nhau, tạo thành cơ cấu hoàn chỉnh của 1 thị trường tài chính.

- Hai loại thị trường này có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Các biến đổi về giá cả, lãi suất trên TTTT
thường kéo theo các biến đổi trực tiếp trên thị trường vốn. Ngược lại, các biến đổi về chỉ số chứng khoán hoặc
giá trị cổ phiếu trên thị trường vốn cũng p/ánh các hiện tượng tốt xấu đã đang và sẽ xảy ra trên TTTT. Các chính
sách của NN như C.sách lãi suất, tiền tệ với mục đích phát triển TTTT cũng đồng thời là các yếu tố ngăn cản
phạm vi hoạt động của TT vốn.

- Xuất phát từ đòi hỏi thực tế, ko thể tồn tại 1 TTTT thuần túy hoặc 1 TT vốn thuần túy mà phải tồn tại 1
TT tài chính bao gồm cả TTTT và TT vốn.10. So sánh, phân tích mối liên hệ giữa TT sơ cấp và TT thứ cấp.

TT sơ cấp TT thứ cấp
Là nơi mua bán các chứng khoán đầu tiên, nơi Là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các chứng
các nhà phát hành chứng khoán bán chứng khoán đã phát hành trên TT sơ cấp nhằm đầu tư
K/n
khoán cho các nhà đầu tư kiếm lời, di chuyển vốn đầu tư hay di chuyển
tài sản XH
- Thể hiện mối quan hệ giữa nhà phát hành và - Thể hiện mối quan hệ giữa các nhà đầu tư
nhà đầu tư với nhau
- Trên TT này, vốn của nhà đầu tư chuyển - Các khoản tiền thu được do bán chứng
Đặc sang cho nhà phát hành thông qua việc nhà đầu khoán thou về nhà đầu tư và các nhà KD CK mà
điểm tư mua CK mới -> làm tăng vốn cho nền kt và k phải các nhà phát hành -> không làm tăng vốn
nhà phát hành cho nền kt và nhà phát hành.
- Có phạm vi hẹp - Có phạm vi rộng
- Chủ yếu tổ chức dưới hình thức bán buôn - Chủ yếu tổ chức dưới hình thức bán lẻ
Chức - Thực hiện chức năng quan trọng của TTCK - Làm tăng tính thanh khoản của chứng khoán
năng là huy động vốn cho các tổ chức phát hành. - Là nơi xác định giá chứng khoán cho TT sơ
- Có khả năng thu gom mọi nguồn vốn tiết cấp
kiệm lớn nhỏ của dân cư và thu hút vốn to lớn
từ nc ngoài, các nguồn vốn nhàn rỗi từ các DN
-> tạo thành nguồn vốn khổng lồ tài trợ cho
nền kinh tế -> tạo môi trường cho các DN gọi
vốn để SXKD, giúp nhà nước giải quyết vấn
đề thâm hụt NS thông qua việc phát hành CK
• Mối quan hệ giữa TT sơ cấp và TT thứ cấp

- Về bản chất, mối quan hệ giữa TT sơ cấp và TT thứ cấp là mqh nội tại biện chứng. TT sơ cấp tạo đk,
động lực cho TT thứ cấp. Hai TT này có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

- TT sơ cấp là cơ sở, tiền đề cho TT thứ cấp hoạt động và phát triển vì đó là nơi cung cấp hàng hóa cho
TT thứ cấp. Nếu k có TT sơ cấp thì sẽ không có hàng hóa trên TT thứ cấp. tuy nhiên, nếu chỉ có TT sơ cấp mà k
có TT thứ cấp thì TT sơ cấp cũng k thể tồn tại và pt đc vì khi đó các CK phát hành trên TT sơ cấp sẽ k đc tiếp tục
lưu chuyển. Việc xuất hiện TT thứ cấp tạo ra một nơi để các CK đã phát hành trên TT sơ cấp đươc lưu chuyển
nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhờ đó tạo đk, động lực cho sự phát triển của TT sơ cấp.

- TT thứ cấp tạo điều kiện dễ dàng để chuyển CK thành tiền mặt, làm tăng tính lỏng của CK, khiến
chúng đc ưa chuộng hơn và dễ dànng bán chúng trên TT sơ cấp. Việc TT thứ cấp làm tăng tính lỏng của CK đã
phát hành giúp giảm rủi ro của các Nhà đầu tư, tạo đk cho việc phân phối vốn 1 cách có hiệu quả -> tạo đk tách
biệt quyền sở hữu và quyền quản lý, làm cơ sở cho việc tăng hiệu quả quản lý DN.

- TT thứ cấp xác định giá của CK đã được phát hành trên TT sơ cấp. Giá CK ở TT thứ cấp càng cao thì ở
TT sơ cấp càng cao -> công ty phát hành sẽ phát triển được nhiều vốn đầu tư hơn và ngược lại.

- Thông qua việc xác định giá, TT thứ cấp cung cấp 1 danh mục chi phí vốn tương ứng với các mức độ rủi
ro khác nhau của từng phương án đầu tư, tạo cơ sở tham chiếu cho các nhà phát hành cũng như những nhà đầu tư
trên TT sơ cấp.11. So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi
K/n Là loại cổ phiếu thông thường nhất trong các Là một loại chứng khoán vừa có đặc điểm
cty cổ phần giống CP thường, vừa có đặc điểm giống trái
phiếu
Quyền biểu Có quyền biểu quyết đối với các quyết định Chỉ có quyền biểu quyết nhất định đối với
quyết lớn tại đại hội cổ đông các quyết định lớn của công ty
Cổ tức hưởng cổ tức theo giá trị cổ phiếu mà người được hưởng một mức cổ tức cố định hàng
sở hữu nắm giữ, tuy nhiên có thể thay đổi năm cho dù công ty kd thua lỗ hay có lợi
theo tỷ lệ sở hữu (cổ tức k cố định) nhuận cao. Được ưu tiên chia lãi cổ phần
trước (cổ tức cố định)
Chuyển được chuyển nhượng tự do giữa các chủ sở Sau 3 năm mới được giao dịch chuyển
nhượng hữu nhượng, sang tên, tuy nhiên có thể 1 năm nếu
công ty vừa phát hành bán đấu giá được 1 năm
mà đã có quyết định lên sàn giao dịch. Vì số
lượng ít và không được phép sang tên khi
chưa cho phép nên gọi là cổ phiếu hạn chế
chuyển nhượng
Quyền hạn - Người sở hữu được quyền bầu cử và ứng
cử vào Hội đồng quản trị
- Không thể chuyển đổi thành CP ưu đãi - Có thể chuyển đổi thành CP thường
- được phân chia tài sản DN sau CP ưu dãi
nếu DN phá sản hay chấm dứt hoạt động.
12.So sánh Cổ phiếu và Chứng khoán

Cổ phiếu Trái phiếu
Là chứng chỉ và bút toán ghi sổ xác nhận quyền Là chứng chỉ hay bút toán ghi sổ xác nhận nghĩa
Khái niệm hưởng lợi về tài sản và thu nhập của ng sử vụ trả nợ gốc và lãi của tổ chức phát hành đối
dụng với ng sở hữu trái phiếu
- Là chứng khoán vốn - Là chứng khoán nợ
- Là chứng khoán vĩnh viễn - Có thời hạn dài
- LS cao (phụ thuộc vào tình hình sản xuất - LS thấp, cố định
kinh doanh, lợi nhuận), chia theo tỷ lệ
- Có mệnh giá trong lần đầu phát hành - Có mệnh giá, là căn cứ để tính thu nhập của
ng sở hữu trái phiếu
Đặc điểm - Gồm 2 loại: CP thường và CP ưu đãi - Gồm 3 loại: TP chính phủ, TP doanh nghiệp,
TP cơ quan địa phương
- Ng sở hữu cổ phân có quyền tham gia và sở - Ng sở hữu TP k có tiếng nói trong quản lý
hữu DN DN
- Ng sở hữu CP đc thanh toán các nghĩa vụ tài
chính khi DN phá sản - Ng sở hữu TP đc chia TS của DN trước các
cổ đông trong TH DN chấm dứt hoạt động


13. Phân tích 3 chức năng của tiền tệ

Tiền tệ thực hiện 3 chức năng cơ bản sau:

• Phương tiện trao đổi

Trong các giao dich trên thị trường, tiền dưới dạng tiền mặt, tiền gửi đeufe đóng vai trò là phương tiện trao
đổi- thực chất là thực hiện giá trị của hàng hóa. Nó được sử dụng để mua bán, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.

• Đơn vị tính toán

Các Hàng hóa khi trao đổi với nhau cần có 1 sự so sánh để hình thành tỷ lệ trao đổi. Chức năng này của tiền
tệ biểu hiện giá trị hàng hóa thành tiền, nhờ đó các hoàng hóa có thể so sánh với nhau về mặt lượng. Chức năng
này cũng góp phần vào việc tăng cường tính hiệu quả của sản xuất XH.

• Phương tiện tích lũy

Chức năng này của tiền tệ giúp để tích lữy sức mua trong thời gian thu nhập đến khi sử dụng chúng bới thu
nhập của con ng thường k đc ử dụng ngay lập tức mà đc giữa lại vì nhiều lý do cho đến khi có nhu cầu chi tiêu.
Khả năng sử dụng tiền tệ như là phương tiện tích lũy giá trị phụ thuộc vào sự ổn định của đồng tiền được đo
lường bằng sức mua của nó.
14. ̣
phân biêt FDI, ODA

FDI ODA
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là hình Viện trợ chính thức ODA là khoản viện trợ
thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty cho vay ưu đãi của các chính phủ, các hệ
nước này vào nước khác bằng cách thiết lập thống của tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức
K/n
cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công phi chính phủ, các tổ chức tài chínhq uốc tế
ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở (wB, ADB, IMF…) dành cho chính phủ và
sản xuất kinh doanh này. nhân dân các nc đang phát triển.
- Là nguồn vốn tài trợ ưu đãi của nc ngoài,
các nhà tài trơ k trực tiếp điều hành dự án, có
thể tham gia gián tiếp dưới hình thức nhà
thầu hoặc hỗ trợ chuyên gia.
- Gồm các khoản vay ưu đãi, trong đó có 1 tỷ
lệ nhất định là viện trợ ko hoàn lại
- Các nc nhận ODA phải hội tụ một số điều
kiện nhất định mới đc nhận tài trợ
Đặc
- Chủ yếu dành hỗ trợ cho các dự án đầu tư
điểm
vào cơ sở hạ tầng như giao thông vận tải,
giáo dục, y tế…
- Các nhà tài trợ là tổ chức viện trợ đa
phương (gồn các tổ chức LHQ, liên minh châu
Aua, các tổ chức phi chính phủ, IMF, WB,
ADB…) và các tổ chức viện trợ song phương
như các nc thuộc tổ chức hợp tác và pt kinh tế
OECD, các nc đang pt…
- Doanh nghiệp 100% vốn nc ngoài: là DN - Hỗ trợ dự án: đây là hình thức đầu tư chủ
do chủ đàu tư nc ngoài đầu từ 100% vốn tại yếu của vốn ODA bao gồm hỗ trợ cơ bản cho
nc sở tại, có quyền điều hành toàn bộ DN theo các dự án cải thiện, nâng cấp hoặc xd mới cơ
quy định của PL của nc sở tại sở hạ tầng, hỗ trợ về kỹ thuât cho dự án
- DN liên doanh: là DN đc thành lập do các chuyển giao tri thức, tăng cường cơ sở lập kế
chủ đầu tư nc ngoài góp vốn chung với DN ở hoạch, cố vấn, nghiên cứu…
nc sở tại trên cơ sở hợp động liên doanh - Hỗ trợ phi dự án: chủ yếu là viện trợ
- Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh: là chương trình dạt đc sau khi ký các hiệp định
Hình
1 văn bản đc kí kết giữa 1 chủ đầu tư nc ngoài đối với đối tác tài trợ danh cho mục đích tổng
thức
và 1 chủ đầu tư trong nc để tiến hành 1 hay quát với thời hạn nhất định, k cân xác định
nhiều hoạt động SXKD ở nc chủ nhà trên cơ chính xác nó sẽ đc sử dụng ntn
sở quy định về trach nhiệm để thức hiện hợp - Hỗ trợ cán cân thanh toán: bao gồm các
đồng và xác định quyền lợi của mỗi bên. khoản hỗ trợ tài chính trực tiếp bằng tiền
- Các hình thức khác: hợp đồng XD-KD- hoăc hỗ trợ bằng hiện vật…
chuyển giao BOT, hợp đồng xây dựng- - Vay thương mại: là những khoản tín dụng
chuyển giao-kinh doanh BTO… dành cho các nc với điều khoản mềm về lãi
suất, thời gian ân hạn, thời gian hoàn trả.


15.Phân tích ưu nhược điểm của các phương thức huy động vốn của DN

• Phương thức huy động vốn từ vốn góp ban đầu : Khi doanh nghiệp được thanh lập bao giờ doanh
nghiệp cũng phải có một số vốn ban đầu nhất định do cổ đông - chủ sở hữu góp. Khi nói đến nguồn vốn chủ sở
hữu của doanh nghiệp bao giờ cũng phải xem xét hinh thức sở hữu của doanh nghiệp đó. Vi hinh thức sở hữu sẽ
quyết định tính chất va hinh thức tạo vốn của bản thân doanh nghiệp.
• Vốn góp từ lợi nhuận k chia: Nguồn vốn tích luỹ từ lợi nhuận không chia la một phần lợi nhuận dung
để tái đầu tư.

Ưu điểm:

- Doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào bên ngoài (Ngân hàng...)

- Tăng khả năng tự chủ về tài chính của doanh nghiệp

- Giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong các quan hệ tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc với
các cổ đông.

- Nguồn lợi nhuận để lại có tác động rất lớn đến nguồn vốn kinh doanh, tạo cơ hội cho công ty thu được
lợi nhuận cao hơn trong các năm tiếp theo.

Nhược điểm:

- Khi doanh nghiệp không trả cổ tức cho cổ đông mà giữ lại lợi nhuận có thể làm cho giá cổ phiếu trên thị
trường giảm, ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp.

• Huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu mới

Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền và lợi ích sở hữu hợp pháp của người sở hữu
cổ phiếu đối với vốn của tổ chức phát hành.

• Huy động vốn bằng hình thức tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp, được thực hiện dưới hình thức mua bán
chịu, mua bán trả chậm hay trả góp hàng hoá. Đến thời hạn đã thoả thuận doanh nghiệp mua phải hoàn trả cả vốn
gốc và lãi cho doanh nghiệp bán dưới hình thức tiền tệ

Ưu điểm:

- Tiện dụng va linh hoạt trong kinh doanh do doanh nghiệp sẽ vay trực tiếp bằng nguyen vật liệu va số
lượng có thể thay đổi mỗi ki khi kí hợp đồng.

- Giúp doanh nghiệp mở rộng các quan hệ hợp tác kinh doanh một cách lâu bền.

- Chủ động khi huy động vốn: chủ động về thời gian, số lượng, nha cung ứng.

- Huy động nhanh chóng dễ dang.

- Không phải chịu sự giám sát của ngân hang cũng như các cơ quan nha nước.

- Ngoai ra, đối với doanh nghiệp lam chủ nợ: có thể vay ngân hang thông qua hinh thức chiết khấu thương
phiếu (bán hoặc cầm cố).

Nhược điểm:

- Hạn chế về quy mô tín dụng :

+ Số lượng mua chịu.

+ Khả năng của nha cung ứng.

- Hạn chế về đối tượng vay mượn.

- Hạn chế về không gian vay mượn.
- Hạn chế về thời gian vay mượn do chu kỳ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khác nhau va thường
bị hạn chế về thời hạn vay.

- Phụ thuộc vao quan hệ sản xuất kinh doanh tren thị trường.

- Có thể gặp rủi ro khi buộc phải thay đổi nha cung ứng va phụ thou nhiều vao sự đúng hẹn, uy tín của nha
cung ứng.

- Dễ gặp rủi ro dây truyền.• Huy động vốn bằng hình thức tín dụng ngân hàng
Là quan hệ chuyển nhượng vốn giữa NH với các chủ thể kinh tế khác trong xã hội, NH vừa là ng đi vay,
vừa là người cho vay
Ưu điểm:
+ Khối lượng vốn dồi dào, phong phú
+ Phạm vi rộng: cá nhân, tổ chức, DN…
+ thời gian linh hoạt: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
Nhược điểm
+ Điều kiện vay vốn do NH đặt ra ko phải chủ thể nào cũng đáp ứng đc.
+ KD NH phải đối mặt với một số rủi ro như rủi ro LS, đạo dức, thanh toán và thanh khoản, lựa chọn đối
nghịch…

16. So sánh vốn lưu động và vốn cố định
Vốn cố định Vốn lưu động
Là biểu hiện bằng tiền toàn bộ tài sản cố định Là biểu hiện bằng tiền toàn bộ tài sản lưu
của doanh nghiệp động của DN phục vụ cho quá trình SXKD
Chia thành 2 loại: của DN
+ Tài sản hữu hình: là những tài sản có hình Chia làm 2 loại:
k/n thái, vậ chất cụ thể như nhà xưởng, máy móc + tài sản lưu động sản xuất: nhiên, nguyên
trang thiết bị… liệu , vật kiệu, bán thành phẩm, sp dở dang…
+ tài sản vô hình: là những tài sản k có hình + tài sản lưu thông: thành phẩm chờ tiêu thụ,
thái vật chất cụ thẻ như chi phí để mua bằng các loại vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán
phát minh, sáng chế, bản quyền…
TS cố định tham gia vào quá trình SXKD và - Vốn lưu động chuyển một lần toàn bộ vào
không thay đổi hình thái hiện vật, nhưng năng giá thành sản phẩm mới đc tạo ra, đc thu hồi 1
lực SX và giá trị của chúng bị giảm dần (hao lần sau khi bán hàng đi thu tiền về là lúc đó là
mòn) kết thúc vòng tuần hoàn của vốn
- Vốn cố định tham gia nhiều chu kì SX sản - Có thể tồn tại dưới nhiều hình thức
phẩm và chuyển dần từng phần vào giá thành khácnhau trong 1 chu kì SXKD
Đặc điểm sản phẩm tương ứng với phần hao mòn của
Tài sản cố định
- Vốn cố định đc thu hồi dần từng phần
tương ứng với phần hao mòn của ts cố định,
đến khi ts cố định hết thời gian sử dụng, giá tị
của nó đc thu hồi về đủ thì vốn cố định mới
hoàn thành 1 vòng luân chuyển17.Tại sao nói tín dụng và bảo hiểm đc coi là khâu trung gian quan trọng trong hệ thống tài chính
quốc gia

• Bảo hiểm là 1 khâu quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia. Là 1 dịch vụ tài chính, bảo hiểm có thể
có nhiều hình thức và nhiều quỹ tiền tệ khác nhau nhưng tính chất chung và đăc biệt của bảo hiểm là đc tạo lập
và sư dụng để bồi thường tổn thất nhiều dạng cho nhữg chủ thể tham gia bảo hiểm tùy theo mục đích của quỹ.
Trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ bảo hiểm, trước hết, bảo hiểm có quan hệ trực tiếp với các khâu tài
chính khác qua việc thu phí bảo hiểm và chi bồi thường. Đồng thời do khả năng tạm thời nhàn rỗi của các nguồn
tài chính trong các quỹ bảo hiểm, các quỹ này có thể đc sử dụng tạm thời như các quỹ tín dụng và như vậy, bảo
hiểm cũg có thể có quan hệ với các khâu khác thông qua thi trường tài chính. -> có thể coi bảo hiểm như 1 khâu tài
chính trung gian trong hệ thống tài chính

• Tín dụng là một khau quan trọng của hệ thống tài chính thóng nhất. TÍn dụng là tụ điểm của các nguồn
tài chính tạm thời nhàn rỗi.thông qua hoạt động của các tổ chức tín dung, khâu tín dụng có quan hệ chặt chẽ và
trực tiếp với các khâu hác trong hệ thống tài chính. Song các tổ chức tín dụng cũng là tổ chức hoạt động trên thị
trường tài chính, là cầu nối giữa khả năng cung ứng và ng có nhu cầu sử dụng tạm thời các nguồn tài chính, do đó,
tín đụng k những có quan hệ với các khâu tài chính khác thông qua thị trường tài chính mà còn trở thành khâu tài
chính trung gian trong hệ thống tài chính.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản