Câu hỏi ôn tập phần thi lý thuyết (Khai thác sửdụng dịch vụinternet & Powerpoint)

Chia sẻ: trada85

1. Nêu cách trình chiếu tự động lặp đi lặp lại không cần người điều khiển trong Powerpoint ?  Chọn Slide Show\Set Up Show\ Chọn Browed at a kiosk (full screen).

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản