CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

Chia sẻ: hungdh07kt

HĐTMQT (Contract for the International Sale of Goods) là sự thoả thuận bằng văn ban̉ giữa người mua và người bán có trụ sở kinh doanh ở cać nước khać nhau. Bên bán có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu haǹ g hoá cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán tiền hàng.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản