CÂU HỎI ÔN TỐT NGHIỆP MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Chia sẻ: tongvanlong

1. Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của lý luận chung về nhà nước và pháp luật. 2. Nguồn gốc nhà nước. quá trình xuất nhà nước ...

Nội dung Text: CÂU HỎI ÔN TỐT NGHIỆP MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

CÂU HỎI ÔN TỐT NGHIỆP
MÔN: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1. Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của lý luận chung về nhà nước và
pháp luật.
2. Nguồn gốc nhà nước. quá trình xuất hiện nhà nước.
3. Khái niệm, bản chất của nhà nước. vai trò của nhà nước trong xã hội có
giai cấp.
4. Kiểu nhà nước.
5. Hình thức nhà nước.
6. Các chức năng cơ bản của nhà nước.
7. Bộ máy nhà nước.
8. Bản chất và các chức năng cơ bản của nhà nước tư sản.
9. Bộ máy nhà nước tư sản.
10.Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
11.Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
12.Hình thức của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
13.Các chức năng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
14.Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa.
15.Phân tích vai trò, vị trí của nhà nước xã hội chủ nghĩa trong hệ thống chính
trị ở nước ta.
16.Khái niệm, bản chất, chức năng và các dấu hiệu cơ bản của pháp luật.
17.Kiểu pháp luật.
18.Hình thức của pháp luật.
19.Pháp luật tư sản.
20.Pháp luật xã hội chủ nghĩa: vai trò, bản chất, thuộc tính và chức năng.
21.Ý thức pháp luật.
22.Hoạt động xây dựng pháp luật. Quy trình xây dựng pháp luật.
23.Điều chỉnh pháp luật.
24.Hệ thống pháp luật. Hệ thống các văn bản pháp luật.
25.Quan hệ pháp luật.
26.Áp dụng pháp luật.
27.Vi phạm pháp luật.
28.Trách nhiệm pháp lý.
29.Trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
30.Pháp chế xã hội chủ nghĩa và các giải pháp tăng cường pháp chế xã hội
chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật hiện hành của Trung
tâm Đào tạo Từ xa _ Đại học Huế.
2. Các giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật dùng đào tạo cử
nhân chuyên ngành luật ở Việt Nam và các sách chuyên khảo về lý luận
nhà nước và pháp luật.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản