CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG

Chia sẻ: dathao

CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Nội dung Text: CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG

 

  1. by Ngo QuangThuat Câu hỏi phỏng vấn khách hàng về VHDN Phụ lục CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Tên khách hàng: Địa chỉ: Ngày phòng vấn: Người phỏng vấn: Stt Bạn đánh giá thế nào về sản phẩm của chúng Điểm tôi? 1 Giả cá Rẻ Phù Đắt hợp 2 Chât lượng sản phẩm Không Trung Khá Tốt tốt bình 3 Chất lượng sản phẩm của chúng tôi có ổn định Không Trung Khá Tốt không bình 4 Phương thức thanh toán Khó Bình Thuận khăn thường lợi 5 Chính sách hỗ trợ, dịch vụ khách hàng Yếu Trung Khá Rất bình tốt 6 Giao hàng Chậm Đảm Nhanh bảo 7 Tính chuyên nghiệp của nhân viên Yếu Trung Khá Rất bình tốt 8 Thái độ, phong cách giao tiếp Yếu Bình Khá Rất thường lịch sự 9 Uy tín Không Bình Có uy Rât thường tín tin tưởng 10 Bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi lần thứ 1 2 3 4 5 mấy? 11 Bạn có định tiếp tục mua sản phẩm của chúng Không Có tôi nữa không? Version 1.0 Page 1 of 1
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản