CÂU HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ

Chia sẻ: ngoctuyen

Các câu hỏi và câu trả lời cho cuộc thi quốc tịch Mỹ

Thể loại:

  Tài Liệu Phổ Thông

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: CÂU HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ

CÂU HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ

Câu Hỏi Câu Trả Lời

1. Cờ Mỹ có những mầu gì? Mầu đỏ, trắng và xanh.
2. Ý nghĩa của ngôi sao trên lá cờ? Mỗi ngôi sao tượng trưng một tiểu-bang
3. Có bao nhiêu ngôi sao trên lá cờ? 50
4. Ngôi sao mầu gì? Mầu trắng
5. Lá cờ có bao nhiêu sọc? 13
6. Ý nghĩa của những sọc trên lá cờ ? Đại diện 13 tiểu bang đầu tiên
7. Mầu của những sọc trên lá cờ? Mầu trắng và đỏ
8. Nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang 50
9. Tại sao ăn mừng ngày 4 tháng 7? Lễ Độc Lập
10. Lễ Độc Lập mừng ngày độc lập từ ai? Từ nước Anh
11. Nước Mỹ đánh nhau với ai khi dành độc Nước Anh
lập.
12. Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là ai? George Washington
13. Tổng thống nước Mỹ tên gì? George W. Bush
14. Phó Tổng thống nước Mỹ tên gì? Dick Chenney
15. Trong nước Mỹ, ai bầu Tổng thống? Đại diện các tiểu bang
16. Ai sẽ trở thành Tổng thống nếu Tổng Phó Tổng thống
thống chết?
17. Ý nghĩa của Hiến Pháp là gì? Là luật lệ tối cao của nước Mỹ
18. Tên của sự thay đổi trong Hiến Pháp Là Tu chính Hiến Pháp
là gì?
19. Có bao nhiêu lần tu chính Hiến Pháp? 27 lần
20. Tên của ba nghành trong Chính Phủ là gì? Là Hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp
21. Nghành Lập Pháp là gì? Là Quốc Hội
22. Quốc Hội gồm những thành phần nào? Gồm Thượng Viện và Hạ Viện
23. Ai lập ra luật pháp liên bang nước Mỹ? Quốc Hội
24. Ai có quyền bầu Quốc Hội? Công dân Mỹ
25. Có bao nhiêu Thượng nghị sĩ trong Quốc 100
Hội?
26. Bầu cử Thượng Viện mấy năm một lần? 6 năm một lần
27. Tên của hai thượng nghị sĩ của Virginia? John Warner và George Allen
28. Có bao nhiêu dân biểu trong Quốc Hội? 435
29. Bầu cử Hạ Viện mấy năm một lần? 2 năm một lần
30. Ai đứng đầu nghành Hành Pháp trong Tổng Thống
Chính Phủ?
31. Bầu cử Tổng Thống mấy năm một lần? 4 năm một lần
32. Cơ quan nào cao nhất trong nghành Tối cap Pháp Viện
Tư Pháp?
33. Bổn phận của Tối cao Pháp Viện là gì? Là dịch thuật và giải thích luật pháp
34. Luật tối cao của nước Mỹ là gì? Là Hiến Pháp
35. Luật Nhân Quyền là gì? Là luật trong 10 tu chính Hiến Pháp
36. Tên thủ đô của tiểu bang Virginia là gì? Là Richmond
37. Tên của Thống Đốc tiểu bang Virginia? Mark Warner
38. Ai sẽ trở thành Tổng Thống nếu cả hai
Tổng Thống và Phó Tổng thống đều chết? Chủ tịch Hạ Viện
39. Tên của Thẩm Phán chủ tịch Tối cao
Pháp Viện là gì? William Rehnquist
40. Tên của 13 tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ? Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island
Connecticut, New Hampshire, North Carolina,
South Carolina, New York, New Jersey,
Pennsylvania, Delaware và Georgia
41. Ai dã nói:Cho tôi Tự Do hay cứ giết tôi đi? Patrick Henry
42. Nước nào là thù địch của Mỹ trong Thế
Chiến thứ hai? Đức, Ý và Nhật
43. Tiểu bang nào trở thành tiểu bang thứ
49 của nước Mỹ? Alaska
44. Tổng Thống được ứng cử mấy lần? 2 lần
45. Ông Martin Luther King Jr. là ai? Là lãnh tụ tranh đấu nhân quyền
46. Cho biết những điều kiện để được tranh
cử Tổng Thống? 1. Sanh tại Mỹ, 2. ít nhất 35 tuổi, 3. sống tại
Mỹ ít nhất 14 năm.
47. Tại sao có 100 thượng nghị sĩ trong Thượng
Viện? Mỗi tiểu bang bầu cử hai người.
48. Ai có quyền đề cử Thẩm Phán Tối cao
Pháp Viện? Tổng Thống
49. Có bao nhiêu Thẩm Phán Tối cao
Pháp Viện? 9
50. Tại sao những ngườI Hành Hương đến
Mỹ Châu? Để tìm Tự Do tôn giáo
51. NgườI đứng đầu chính phủ tiểu bang là ai? Là Thống Đốc
52. NgườI đứng đầu chính phủ tỉnh là ai? Là Thị trưởng
53. Lễ ăn mừng đầu tiên của người Mỹ là gì? Là Lễ Thanksgiving (Tạ Ơn)
54. Ai là người chính viết viết bản Tuyên Bố
Độc Lập? Là Ông Thomas Jefferson
55. Ngày tuyên bố Độc lập là ngày nào Ngày 4 tháng 7 năm 1776
56. Cho biểt những điều căn bản trong Bản Mọi người bỉnh đẳng, quyền sồng, tự do và hạnh
Tuyên Bố Độc Lập phúc.
57. Tên của Bài Quốc Ca là gì The Star Spangled Banner
58. Tên tác giả Bài Quốc Ca Ông Francis Scott Key
59. Tuổi tối thiểu được đi bầu Tuổi 18
60. Ai có quyền ký dự luật trở thành luật lệ Tổng Thống
61. Tên của Toà án cao nhất nước Mỹ Tối cao Pháp Viện
62. Tên Tổng Thống trong thời gian nội chiến Abraham Lincoln
63. Ỳ nghĩa của Bản Tuyên Bố Tự Do Trả tự do cho người nô lệ
64. Ban cố vấn cho Tổng Thống là ai Là Nội các Chính Phủ
65. Tên Tổng Thống được mệnh danh là Là Tổng Thống George Washington
“Cha đẻ của nước Mỹ”
66. Tên Tổng Thống đầu tiên giữ chức vụ Là Tổng Thống George Washington
Tổng Tư Lệnh Lục Quân và Hải Quân
67. Tên của tiểu bang thứ 50 Hawaii
68. Ai đã giúp đỡ những ngưởi Hành Hương Người Mỹ da đỏ
tại Mỹ
69. Tên của con tàu chở người Hành Hương The Mayflower
đến Mỹ
70. Tên của 13 tiểu bang đầu tiên trước khi Thuộc địa
trở thành tiểu bang
71. Ai có quyền tuyên chiến Quốc Hội
72. Tên của những Tu chính Hiến Pháp bảo Tu chính Hiến Pháp số 15, 19 và 24
đảm quyền bầu cử.
73. Hiến Pháp được viết vào năm nào Năm 1787
74. Mười Tu chính Hiến Pháp đầu tiên được Là Dự Luật Nhân Quyền
gọi là gì
75. Hiến Pháp và Dự Luật Nhân Quyền bảo Của tất cả mọi người sống trong nước Mỹ
đảm quyền lợi của ai
76. Cho biết tên Lời giới thiệu Bản Hiến Pháp Lời kêu gọi quốc dân
77. Ai họp tại tòa nhà Quốc Hội Mỹ Quốc Hội Mỹ
78. Tên của nhà Tổng Thống ở là gì Tòa Bạch Ốc.
79. Tòa Bạch Ốc ở đâu Tòa Bạch Ốc ở Washington D.C.
80. Cho biết tên quyền tự do được Tu chính Quyền tự do:
Hiến Pháp đầu tiên bảo đảm ngôn-luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp và tự do
khiếu nạI với chính phủ.
81. Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội Hoa Kỳ Là Tổng Thống
82. Bầu cử Tổng Thống vào tháng mấy Tháng 11
83. Tổng Thống nhậm chức vào tháng mấy Tháng giêng
84. Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu được tái cử Không giới hạn
mấy lần
85. Tên các đảng chính-trị là gì Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa
86. Nghành Hành Pháp của Chính Phủ là gì Là Tổng Thống, nội các và các Bộ trong nội các
của Chính Phủ
87. Quyền tự do ngôn-luận đến từ đâu Từ những Tu chính Hiến Pháp
88. Xin gia nhập quốc tịch cần nạp đơn gì Mẫu đơn N-400 của văn phòng Cư trú và
nhập cảnh.
89. Hoa Kỳ theo thể chế chính phủ gì Thể chế chính phủ Cộng Hòa
90. Một trong những mục đích của Liên Hiệp Là để các quốc gia tham luận và giải quyết
Quốc là gì khủng hoảng thế giới hoặc giúp đỡ kinh tế
cho nhiều quốc gia
91. Cho biết một điều lợi khi trở thành công dân Có quyền xin việc Liên Bang, du-lịch với thẻ
Mỹ thông hành Mỹ, hoặc xin cho thân nhân gần gũi
được sanh sống tại Mỹ
92. Bản Hiến Pháp có thể được thay đổi không Được
93. Quyền lợi gì quan trọng nhất cho công dân Mỹ Là quyền bầu cử
94. Tòa Bạch ốc là gì Là nơi Tổng Thống ở.
95. Tòa Quốc HộI là gì Là nơi Quốc Hội hội-họp
96. Có bao nhiêu nghành trong chính phủ Mỹ Ba nghành

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản