CÂU HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ

Chia sẻ: Ngoc Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
3.470
lượt xem
64
download

CÂU HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các câu hỏi và câu trả lời cho cuộc thi quốc tịch Mỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ

  1. CÂU HỎI THI QUỐC TỊCH MỸ Câu Hỏi Câu Trả Lời 1. Cờ Mỹ có những mầu gì? Mầu đỏ, trắng và xanh. 2. Ý nghĩa của ngôi sao trên lá cờ? Mỗi ngôi sao tượng trưng một tiểu-bang 3. Có bao nhiêu ngôi sao trên lá cờ? 50 4. Ngôi sao mầu gì? Mầu trắng 5. Lá cờ có bao nhiêu sọc? 13 6. Ý nghĩa của những sọc trên lá cờ ? Đại diện 13 tiểu bang đầu tiên 7. Mầu của những sọc trên lá cờ? Mầu trắng và đỏ 8. Nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang 50 9. Tại sao ăn mừng ngày 4 tháng 7? Lễ Độc Lập 10. Lễ Độc Lập mừng ngày độc lập từ ai? Từ nước Anh 11. Nước Mỹ đánh nhau với ai khi dành độc Nước Anh lập. 12. Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là ai? George Washington 13. Tổng thống nước Mỹ tên gì? George W. Bush 14. Phó Tổng thống nước Mỹ tên gì? Dick Chenney 15. Trong nước Mỹ, ai bầu Tổng thống? Đại diện các tiểu bang 16. Ai sẽ trở thành Tổng thống nếu Tổng Phó Tổng thống thống chết? 17. Ý nghĩa của Hiến Pháp là gì? Là luật lệ tối cao của nước Mỹ 18. Tên của sự thay đổi trong Hiến Pháp Là Tu chính Hiến Pháp là gì? 19. Có bao nhiêu lần tu chính Hiến Pháp? 27 lần 20. Tên của ba nghành trong Chính Phủ là gì? Là Hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp 21. Nghành Lập Pháp là gì? Là Quốc Hội 22. Quốc Hội gồm những thành phần nào? Gồm Thượng Viện và Hạ Viện 23. Ai lập ra luật pháp liên bang nước Mỹ? Quốc Hội 24. Ai có quyền bầu Quốc Hội? Công dân Mỹ 25. Có bao nhiêu Thượng nghị sĩ trong Quốc 100 Hội?
  2. 26. Bầu cử Thượng Viện mấy năm một lần? 6 năm một lần 27. Tên của hai thượng nghị sĩ của Virginia? John Warner và George Allen 28. Có bao nhiêu dân biểu trong Quốc Hội? 435 29. Bầu cử Hạ Viện mấy năm một lần? 2 năm một lần 30. Ai đứng đầu nghành Hành Pháp trong Tổng Thống Chính Phủ? 31. Bầu cử Tổng Thống mấy năm một lần? 4 năm một lần 32. Cơ quan nào cao nhất trong nghành Tối cap Pháp Viện Tư Pháp? 33. Bổn phận của Tối cao Pháp Viện là gì? Là dịch thuật và giải thích luật pháp 34. Luật tối cao của nước Mỹ là gì? Là Hiến Pháp 35. Luật Nhân Quyền là gì? Là luật trong 10 tu chính Hiến Pháp 36. Tên thủ đô của tiểu bang Virginia là gì? Là Richmond 37. Tên của Thống Đốc tiểu bang Virginia? Mark Warner 38. Ai sẽ trở thành Tổng Thống nếu cả hai Tổng Thống và Phó Tổng thống đều chết? Chủ tịch Hạ Viện 39. Tên của Thẩm Phán chủ tịch Tối cao Pháp Viện là gì? William Rehnquist 40. Tên của 13 tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ? Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island Connecticut, New Hampshire, North Carolina, South Carolina, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware và Georgia 41. Ai dã nói:Cho tôi Tự Do hay cứ giết tôi đi? Patrick Henry 42. Nước nào là thù địch của Mỹ trong Thế Chiến thứ hai? Đức, Ý và Nhật 43. Tiểu bang nào trở thành tiểu bang thứ 49 của nước Mỹ? Alaska 44. Tổng Thống được ứng cử mấy lần? 2 lần 45. Ông Martin Luther King Jr. là ai? Là lãnh tụ tranh đấu nhân quyền 46. Cho biết những điều kiện để được tranh cử Tổng Thống? 1. Sanh tại Mỹ, 2. ít nhất 35 tuổi, 3. sống tại Mỹ ít nhất 14 năm. 47. Tại sao có 100 thượng nghị sĩ trong Thượng Viện? Mỗi tiểu bang bầu cử hai người. 48. Ai có quyền đề cử Thẩm Phán Tối cao Pháp Viện? Tổng Thống 49. Có bao nhiêu Thẩm Phán Tối cao Pháp Viện? 9 50. Tại sao những ngườI Hành Hương đến Mỹ Châu? Để tìm Tự Do tôn giáo
  3. 51. NgườI đứng đầu chính phủ tiểu bang là ai? Là Thống Đốc 52. NgườI đứng đầu chính phủ tỉnh là ai? Là Thị trưởng 53. Lễ ăn mừng đầu tiên của người Mỹ là gì? Là Lễ Thanksgiving (Tạ Ơn) 54. Ai là người chính viết viết bản Tuyên Bố Độc Lập? Là Ông Thomas Jefferson 55. Ngày tuyên bố Độc lập là ngày nào Ngày 4 tháng 7 năm 1776 56. Cho biểt những điều căn bản trong Bản Mọi người bỉnh đẳng, quyền sồng, tự do và hạnh Tuyên Bố Độc Lập phúc. 57. Tên của Bài Quốc Ca là gì The Star Spangled Banner 58. Tên tác giả Bài Quốc Ca Ông Francis Scott Key 59. Tuổi tối thiểu được đi bầu Tuổi 18 60. Ai có quyền ký dự luật trở thành luật lệ Tổng Thống 61. Tên của Toà án cao nhất nước Mỹ Tối cao Pháp Viện 62. Tên Tổng Thống trong thời gian nội chiến Abraham Lincoln 63. Ỳ nghĩa của Bản Tuyên Bố Tự Do Trả tự do cho người nô lệ 64. Ban cố vấn cho Tổng Thống là ai Là Nội các Chính Phủ 65. Tên Tổng Thống được mệnh danh là Là Tổng Thống George Washington “Cha đẻ của nước Mỹ” 66. Tên Tổng Thống đầu tiên giữ chức vụ Là Tổng Thống George Washington Tổng Tư Lệnh Lục Quân và Hải Quân 67. Tên của tiểu bang thứ 50 Hawaii 68. Ai đã giúp đỡ những ngưởi Hành Hương Người Mỹ da đỏ tại Mỹ 69. Tên của con tàu chở người Hành Hương The Mayflower đến Mỹ 70. Tên của 13 tiểu bang đầu tiên trước khi Thuộc địa trở thành tiểu bang 71. Ai có quyền tuyên chiến Quốc Hội 72. Tên của những Tu chính Hiến Pháp bảo Tu chính Hiến Pháp số 15, 19 và 24 đảm quyền bầu cử. 73. Hiến Pháp được viết vào năm nào Năm 1787 74. Mười Tu chính Hiến Pháp đầu tiên được Là Dự Luật Nhân Quyền gọi là gì
  4. 75. Hiến Pháp và Dự Luật Nhân Quyền bảo Của tất cả mọi người sống trong nước Mỹ đảm quyền lợi của ai 76. Cho biết tên Lời giới thiệu Bản Hiến Pháp Lời kêu gọi quốc dân 77. Ai họp tại tòa nhà Quốc Hội Mỹ Quốc Hội Mỹ 78. Tên của nhà Tổng Thống ở là gì Tòa Bạch Ốc. 79. Tòa Bạch Ốc ở đâu Tòa Bạch Ốc ở Washington D.C. 80. Cho biết tên quyền tự do được Tu chính Quyền tự do: Hiến Pháp đầu tiên bảo đảm ngôn-luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp và tự do khiếu nạI với chính phủ. 81. Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội Hoa Kỳ Là Tổng Thống 82. Bầu cử Tổng Thống vào tháng mấy Tháng 11 83. Tổng Thống nhậm chức vào tháng mấy Tháng giêng 84. Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu được tái cử Không giới hạn mấy lần 85. Tên các đảng chính-trị là gì Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa 86. Nghành Hành Pháp của Chính Phủ là gì Là Tổng Thống, nội các và các Bộ trong nội các của Chính Phủ 87. Quyền tự do ngôn-luận đến từ đâu Từ những Tu chính Hiến Pháp 88. Xin gia nhập quốc tịch cần nạp đơn gì Mẫu đơn N-400 của văn phòng Cư trú và nhập cảnh. 89. Hoa Kỳ theo thể chế chính phủ gì Thể chế chính phủ Cộng Hòa 90. Một trong những mục đích của Liên Hiệp Là để các quốc gia tham luận và giải quyết Quốc là gì khủng hoảng thế giới hoặc giúp đỡ kinh tế cho nhiều quốc gia 91. Cho biết một điều lợi khi trở thành công dân Có quyền xin việc Liên Bang, du-lịch với thẻ Mỹ thông hành Mỹ, hoặc xin cho thân nhân gần gũi được sanh sống tại Mỹ 92. Bản Hiến Pháp có thể được thay đổi không Được 93. Quyền lợi gì quan trọng nhất cho công dân Mỹ Là quyền bầu cử 94. Tòa Bạch ốc là gì Là nơi Tổng Thống ở. 95. Tòa Quốc HộI là gì Là nơi Quốc Hội hội-họp 96. Có bao nhiêu nghành trong chính phủ Mỹ Ba nghành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản