Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 - phần Ankan

Chia sẻ: TRAN THI PHUONG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
273
lượt xem
50
download

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 - phần Ankan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 - phần ankan', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 - phần Ankan

  1. ANKAN 1. Đọc tên quốc tế: a. CH3CH2C(CH3)3 b. CH3 CHBr CH (C2H5) CH3 c. CH3 - CH - CH2 - CH - CH3 C2H5 C2H5 d. CH3 - CH - CH - CH2 - CH - CH3 CH3 C2H5 CH3 2. Viết ctct của các chất cho sau: a. 2,3,3 - trimêtylpentan b. 4-etyl - 3,5 - dimetylheptan c. 4-etyl-3,3-dimetylhexan. 3. Viết đồng phân và gọi tên quốc tế của C6H14. 4. Viết ptpư xảy ra khi cho etan, propan, isobutan tác dụng với Cl 2 (as, 1:1), phản ứng crackinh, phản ứng dehidro hoá. 5. Hoàn thành chuỗi biến hoá sau: C3H7Br C3H8 C3H6 C3H6Br2 (là hc no) CH3COONa CH4 CH3Cl Al4C3 6. Trong các đồng phân của pentan, khi tác dụng với Cl2 (as, 1:1). - Trường hợp nào cho một sản phẩm duy nhất? - Trường hợp nào cho 4 sản phẩm? Viết ptpư minh hoạ. 7. Tìm ctpt của ankan biết: a. d ankan/NO =1. b. %m C =81,81. c. Có ctđg là C2H5. d. Công thức đơn giản của dẫn xuất clo của ankan là CH2Cl. e. Đốt cháy hoàn toàn 1,45g ankan thu được 4,4g CO2. 8. Khi cho một hidrocacbon no, mạch hở tác dụng với brôm (biết tỉ lệ mol 1:1) chỉ thu được một dẫn xuất chứa brôm A có dA/không khí = 5,207. Xác định ctpt. 9. Một dẫn xuất clo của metan, có tỉ khối so với không khí là 4,12. Tìm ctpt của dẫn xuất? 10. Cho m gam hidrocacbon A thuộc dãy đồng đẵng của metan tác dụng với Cl2 (as, 1:1) thu được một dẫn xuất B duy nhất có khối lượng 8.52g. Để trung hoà khí HCl sinh ra cần 80ml dd NaOH 1M. a. Xác định ctpt của A, B? b. Tính m, biết hiệu suất pư clo hoá là 80%. 11. Đốt cháy hoàn toàn 4,3g một hợp chất hữu cơ A thu được 6,72 lít CO2 và 6,3 g H2O. Xác định ctpt của A biết các khí đo ở đkc. 12. Đốt cháy một hidrocacbon thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ 11:9 về khối lượng. Xác định ctpt của hidrocacbon và viêùt ptpư điều chế C2H6 từ hidrocacbon đã cho. 13. *Đốt cháy hoàn toàn 4,3g một ankan, người ta nhận thấy trong sản phẩm mCO2 lớn hơn mH2O là 6,9g. a. Xác định ctpt X. b. Xác định ctct của X biết khi tác dụng Cl2(tỉ lệ 1:1) thu được 2 đồng phân. 14. Đốât cháy hoàn toàn mg hỗn hợp 2 ankan thu được 92,4g CO2 và 52,2g H2O. Tính mg và VO2 đã pứ(đkc).
  2. 15. Đốt cháy hoàn toàn 19,2g hh hai ankan kế cận thu được 14,56 lít CO2 (đo ở 00C, 2 atm). a. Ctpt và ctct của hai ankan. b. % khối lượng mỗi chất. 16. *Đốt cháy hoàn toàn một hh A gồm hai hidrocacbon khí có klpt hơn kém 28 đv.C. Sản phẩm tạo thành đưa qua P2O5 độ tăng klượng của bình là 9g, sản phẩm còn lại qua CaO, độ tăng klượng của bình là 13,2g. Xác định dãy đồng đẳng và ctpt hai chất trên. 17. Hh A gồm hai ankan có klượng 29,2g đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ sản phẩm vào bình Ba(OH) 2 thấy klượng bình tăng 134,8g. a. Tính mCO2 và mH2O thu được . b. Nếu là đồmg đẳng kế tiếp, tìm ctpt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản