Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô

Chia sẻ: vikkyls

Cho biết những câu bình luận sau đây: Việc chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng mà không tăng thuế có thể dẫn đến GNP cao hơn và giá cả thấp hơn. Trả lời: Sai vì: chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng mà không tăng thuế

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản