Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

Chia sẻ: lantim251

.Câu 1: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, Núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” là của ai? A. HCM. B. Phạm Văn Đồng. C. Lê Duẩn. D.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản