Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

Chia sẻ: lantim251

.Câu 1: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, Núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” là của ai? A. HCM. B. Phạm Văn Đồng. C. Lê Duẩn. D.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

Câu 1:
“Miền Nam là máu của máu Việt
Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông
có thể cạn, Núi có thể mòn song chân
lý đó không bao giờ thay đổi” là của
ai?
A. HCM.
B. Phạm Văn Đồng.
C. Lê Duẩn.
D. Trường Chinh.
Câu 2:
Tại hội nghị nào của đảng ta đã xác
định phương án nếu thời cơ đến vào
đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức
giải phóng Miền Nam trong năm
1975 ?
A. Hội nghị lần thứ 11 (3/1965)
B. Hội nghị lần thứ 21 (7/1973)
C. Hội nghị bộ chính trị (9 - 10/1974)
D. Hội nghị bộ chính trị (3/1975)
Câu 3:

Quân dân Miền Nam đánh bại B52
của mỹ trong 12 ngày đêm trong thời
gian nào sau đây ?

A. 10 / 1973
B. 10 / 1972
C. 12 / 1973
D. 12 / 1972
Câu 4:

Hội nghị nào của Đảng ta mở đường
cho phong trào Đồng khởi ở Miền
nam 1960 ?

Hội nghị 12 khóa 2 (03/1957)
A.
Hội nghị 14 khóa 2 (11/1958)
B.
Hội nghị 13 khóa 2 (12/1957)
C.
Hội nghị 15 khóa 2 (01/1959)
D.
Câu 5:

Bộ Chính Trị quyết định thành lập
Trung Ương Cục Miền Nam vào năm
nào ?

A. 1958
B. 1961
C. 1965
D. 1972
Câu 6:


Tại Đại Hội nào Đảng ta lấy tên là
Đảng Lao Động Việt Nam ?

A. ĐH lần 2 tháng 2/1951
B. ĐH lần 3 tháng 2 /1960
C. ĐH lần 4 tháng 12/1976
D. Tất cả đều sai.
Câu 7:
Sau khi thất bại trong chiến lược
“chiến tranh đơn phương” Mỹ đã
chuyển sang thực hiện chiến lược
nào?
A. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”
B. Chiến lược “chiến tranh cục bộ”
C. Chiến lược ‘chiến tranh đặc biệt”
D. Lần lượt các chiến tranh trên
Câu 8:

Thời kỳ 1969-1973 là thời kỳ Đảng
lãnh đạo đánh bại chiến lược nào của
Mỹ?

A. Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ
B. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ
C. Chiến lược”chiến tranh cục bộ” của Mỹ
D. Chiến lược”chiến tranh đơn phương “của Mỹ
Câu 9:
Trong đường lối chung của CM cả
nước do ĐH lần 3 của đảng (1960)
thông qua, chiến lược CM nào giữ vai
trò quyết định nhất đối với CM cả
nước ?
A. CMXHCN ở Miền Bắc.
B. CMDTDCND Miền Nam.
C. Cả hai chiến lược có vai trò như nhau.
D. Sự ủng hộ của quốc tế giữ vai trò quyết định
nhất.
Câu 10:

Tại đại hội nào của Đảng, ta thông qua
chủ trương tiến hành đồng thời hai
chiến lược cách mạng ở hai miền Nam
và Bắc, đó là CMXHCN MB và
CMDTDCND MN ?
A. Đai hội 3.
B. Đại hội 4.
C. Đại hội 5.
D. Đại hội 6.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản