Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế - 1

Chia sẻ: dinhthi213

1. Ai ky phat h/p theo L/C ĐA: ng xuat khau 2. Ai la ng ky h/p theo L/C ĐA: ng huong loi L/C 3. Ai la ng quyet dinh cuoi cung xem bo c/t co phu hop voi cac dieu khoan va dk cua L/C hay ko? ĐA: NH phat hanh...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản