Câu hỏi về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

Chia sẻ: casauchua_pc

Câu 1: So sánh bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại Bảo hiểm xã hội là tổng thể những mối quan hệ kinh tế - xã hội giữa nhà nước với người lao động và người sử dụng lao động nhằm thay thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập cho người lao động và gia đình họ.Khi ngừơi lao động gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm dẫn tới bị giảm hoặc mất thu nhập, từ đó đảm bảo an sinh xã hội...

Nội dung Text: Câu hỏi về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

Câu 1: So sánh bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại
Bảo hiểm xã hội là tổng thể những mối quan hệ kinh tế - xã hội giữa
nhà nước với người lao động và người sử dụng lao động nhằm thay
thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập cho người lao động và gia đình
họ.Khi ngừơi lao động gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất
khả năng lao động, mất việc làm dẫn tới bị giảm hoặc mất thu nhập,
từ đó đảm bảo an sinh xã hội
Bảo hiểm thương mại là quá trình lập quỹ dự trữ bằng tiền do những
người cùng có khả năng gặp 1 loại rủi ro nào đó lập nên và từ đó dùng
để bồi thừong hoặc chi trả cho người tham gia. Khi đối tượng tham gia
bh gặp phải rủi ro bất ngờ gây hậu quả thiệt hại và đáp ứng 1 só nhu
cầu khác của họ
So sánh:
Giống nhau:
-
+ về mục đích: đều nhằm mục đích ổn định cuộc sống, ổn định kd, tù
đó góp phần đẩm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của ngừoi dân.
+ Về vai trò:
Đều kích thích hoạt động đầu tư
Huy động vốn đầu tư
Phát triển kinh tế xã hội
Tạo thêm nhiều công ăn việc làm…
+ Nguyên tắc áp dụng: Bảo hiểm XH và BHTM đều áp dụng nguyên
tắc số đông bù số ít
- Khác nhau:
Nội dung BHXH BHTM
1.Đối tượng Là thu nhập của Tài sản, trách nhiệm
ngừoi lao động dân sự, tính mạng,
sức khỏe, tuổi thọ và
những vấn đề liên
quan tới con người
2. Đối tượng tham Người lao động, Tất cả các cá nhân
người sử dụng lao tổ chức trong xã hội
gia
động
3.Nguồn hình thành Từ 3 nguồn: ngừoi Từ sự đóng góp từ
quỹ lao đọng, người sử phí bảo hiểm của
dụng lao đọng, và các đối tượng tham
Nhà nước bù thêm gia tạo nên và được
và 1số nguồn khác bổ sung 1 phần do
như lãi từ hoạt động quỹ nhàn rỗi, quỹ dự
đầu tư, quỹ nhàn phòng nghiệp vụ….
rỗi…
4.Mục đích sử dụng Chi cho 3 mục đích: Chi cho 5 mục đích:
quỹ Chi trả trợ cấp - Để bồi thường
-
theo các chế độ hoặc chi trả tiền bảo
bhxh mà quốc gia đó hiểm cho khách hàng
đang áp dụng. đây là khi đối tượng tham
mục đích chính nhất gia bảo hiểm gặp
Chi quản lý sự rủi ro gây tổn thất
-
nghiệp BHXH Dự trữ, dự
-
Chi cho dự phòng và phòng
chi cho hoạt động Đề phòng hạn
-
đầu tư chế tổn thất
Nộp ngân sách
-
nhà nước dười hình
thức thuế
Chi phí quản lý
-
và có lãi
5. Cơ chế quản lý Quản lý theo cơ chế Được quản lý theo
quỹ cân bằng thu chi cơ chế hoạt động
không vì mục tiều kinh doanh có lãi. Vì
lợi nhuận mục tiêu lợi nhuận
6.Phí bảo hiểm Thường được xác Được xác định chính
định bằng số tương xác bằng số tuyệt
đối và căn cứ chủ đối trên cơ sở xác
yếu vào tiền lương suất rủi ro của đối
của ngừoi lao động tượng bảo hiểm,
hoặc quỹ lương của phạm vi bảo hiểm.
người sử dụng lao số tiền bảo hiểm ,
động tham gia bảo GTBH
hiểm xã hôi
7. Tính chất và mức Có tính xã hội hóa Chủ yếu mang tính
độ chất kinh tế
cao
8. Cơ quan quản lý -Cơ quan quản lý - Cơ quan quản lý
Nhà nước: Thừong nhà nước:Bộ tài
do bộ lao động chính và ngân hàng
thương bình xã hội đảm nhận
- Cơ quan quản lý - Doanh nghiep quản
sự nghiệp: Cơ quản lý sự nghiệp : là các
bảo hiểm xã họi doanh nghiệp bảo
việt nam hiểm thuơng mai: Là
ngừoi trục tiếp kinh
doanh hoạt động này
theo luật pháp của
nhà nước (có thể là
các công ty, các tap
doàn bảo hiểm trong
và ngòai nuớc…)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản