Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Câu lệnh truy vấn SQL Tutorial

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 21 trang

0
29
lượt xem
4
download

SQL là Structured Query Language – Ngôn ngữ Truy vấn có Cấu trúc SQL cho phép bạn truy xuất một cơ sở dữ liệu SQL là một ngữ theo chuẩn ANSI SQL có thể thực hiện các truy vấn đến một cơ sở dữ liệu SQL có thể truy tìm dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu SQL có thể chèn các mẩu tin mới vào trong một cơ sở dữ liệu SQL có thể xóa các mẩu tin trong một cơ sở dữ liệu.

Lưu

Câu lệnh truy vấn SQL Tutorial
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản