Cấu tạo chữ hán

Chia sẻ: Đường Văn Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
267
lượt xem
120
download

Cấu tạo chữ hán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hán trông có nhiều nét phức tạp, nhưng phân tích kỹ ra thì các nét dùng trong chữ Hán chỉ bao gồm 8 nét cơ bản và một số nét viết riêng có quy định cách viết [11]. Việc viết đúng các nét và theo thứ tự giúp cho việc viết chính xác chữ Hán, và đếm chính xác số lượng nét viết của một chữ và do đó giúp việc tra cứu từ điển chính xác và nhanh chóng hơn. Các nét viết của chữ Hán như sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu tạo chữ hán

  1. Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org (Tiếp theo bài Khái Quát Về Chữ Hán) 8. Cấu tạo Chữ Hán Ngày nay người Việt Nam chúng ta dùng Chữ Quốc Ngữ viết bằng mẫu tự La Tinh, chúng ta nhìn vào Chữ Hán được viết bằng nhiều nét trông có vẻ rất phức tạp, nhưng thực ra một Chữ Hán chỉ có một số những nét chính như nét ngang (ví dụ 一), nét sổ đứng (ví dụ 丨), nét phẩn (ví dụ ノ) và nét chấm (ví dụ 、 hoặc `). Chữ Hán còn được được cấu tạo từ các Bộ Thủ (xem phần Bộ Thủ). Phần này sẽ giới thiệu các nét viết của chữ Hán vá cấu tạo Chữ Hán như thế nào và qua đó thấy cấu tạo của Chữ Hán có những quy tắc nhất định. 8.1 Các nét viết của chữ Hán Chữ Hán trông có nhiều nét phức tạp, nhưng phân tích kỹ ra thì các nét dùng trong chữ Hán chỉ bao gồm 8 nét cơ bản và một số nét viết riêng có quy định cách viết [11]. Việc viết đúng các nét và theo thứ tự giúp cho việc viết chính xác chữ Hán, và đếm chính xác số lượng nét viết của một chữ và do đó giúp việc tra cứu từ điển chính xác và nhanh chóng hơn. Các nét viết của chữ Hán như sau: Nét ngang, viết từ trái qua phải Ví dụ: chữ Nhất Nghĩa: một Nét sổ đứng (dọc), viết từ trên xuống dưới Ví dụ: chữ Thập Nghĩa: mười Nét phẩy, viết từ trên phải xuống trái dưới Ví dụ: chữ Bát Nghĩa: tám Ví dụ: chữ Nhập Nét mác, viết từ trên trái xuống phải dưới Nghĩa: vào Ví dụ: chữ Lục Chấm Nghĩa: sáu 1
  2. Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org Nét hất Ví dụ: chữ Bả Nghĩa: nắm Ví dụ: chữ Tự Nét ngang có móc Nghĩa: chữ Nét sổ đứng (dọc) có móc Ví dụ: chữ Tiểu Nghĩa: nhỏ, bé Nét cong có móc Ví dụ: chữ Miêu Nghĩa: con mèo Ví dụ: chữ Ngã Nét mác có móc Nghĩa: tôi Ví dụ: chữ Vong Nét cong đối xứng có móc Nghĩa: quên Ví dụ: chữ Y Nét sổ đứng (dọc) kết hợp gập phải Nghĩa: y tế, y học Nét ngang kết hợp nét gập đứng Ví dụ: chữ Khẩu Nghĩa: mồm 2
  3. Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org Ví dụ: chữ Địa Nét đứng kết hợp với bình câu và móc Nghĩa: đất Nét phẩy về trái kết thúc bởi chấm Ví dụ: chữ Nữ Nghĩa: con gái, nữ Nét ngang kết hợp với nét gập có móc Ví dụ: chữ Mã Nghĩa: con ngựa Lưu ý: Nét viết trong Chữ Mã giản thể trong tiếng Trung Quốc được viết như sau. Ví dụ: chữ Mã (Chữ Nét sổ với 2 lần gập và móc Giản Thể). Nghĩa: con ngựa 8.2 Cấu tạo của chữ Hán Chữ Nhân (人) là một chữ. Khi bộ Nhân được viết nhỏ gọn lại (イ) và ghép với bộ Trủy (ヒ) thành chữ Hóa (化). Chữ Hóa (化) là một chữ có hai phần. Ví dụ khác, khi ghép chữ Hóa với bộ Thảo ( ) thành chữ Hoa (花) thì chữ Hoa (花) này là một chữ có ba phần (như hình vẽ). Như vậy theo cách cấu tạo như thế này thì có thể nói rằng Chữ Hán được cấu tạo từ một phần riêng biệt hay từ vài phần ghép lại. 人化 花 Trường hợp một chữ được cấu tạo từ vài phần, thì có thể gọi các phần riêng biệt biểu diễn ý nghĩa chính là Bộ Thủ (Bushu 部首). Bạn đọc tham khảo phần Bộ Thủ. Chữ Hóa (化) có nghĩa là “người thay đổi”. Bộ Truy (ヒ) ở bên phải biểu diễn ý nghĩa “thay đổi”. 化 3
  4. Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org Chữ Hoa (花) không có nghĩa là người mà có nghĩa là “loài thực vật”. Bộ Thảo ( ) ở phía trên biểu diễn nghĩa là “thực vật” (phần chữ Hóa (化) biểu thị cách đọc là “Ka”). 花 Còn chữ Nhân (人) thì sao? Bộ Nhân (人) là một chữ. Vì nó biểu diễn ý nghĩa là “con người” (ひと) nên cả một chữ như thế được giữ nguyên làm một bộ thủ. 人 Phần tiếp theo sẽ giải thích các Chữ Hán được cấu tạo từ các bộ thủ như thế nào. Cấu tạo của Chữ Hán có thể phân chia thành bảy loại chính như sau. Từng bộ tạo thành nên Chữ Hán có tên gọi như sau. 1. Trái: Bộ phía trái của Chữ Hán được gọi là “Trái” (Biên, hen 偏). Trái gồm các bộ thủ sau (kèm ví dụ): 氵(さんずい Thủy) (Hải Trì Chú) 海 池 注 冫(にすい Băng) (Lãnh Đông Ngưng) 冷 凍 凝 イ(にんべん Nhân) (Cư Hệ Tác) 住 係 作 木(きへん Mộc) (Lâm Thôn Kiều) 林 村 橋 糸(いとへん Mịch) (Hồng Tuyến Hội) 紅 線 絵 扌(てへん Thủ) (Đầu Đả Trì) 投 打 持 弓(ゆみへん Cung) (Dẫn Cường Trương 引 強 張 歹(がつへん Ngạt) (Tàn Thù Thực) 残 殊 殖 阝(こざと・こざとへん Phụ) 防 (Phòng Giai Lục) 階 陸 足(あしへん Túc) (Lộ Tích Cự) 路 跡 距 火(ひへん Hỏa) (Đăng Thiêu Nhiên) 灯 焼 燃 牜(うしへん Ngưu) (Vật Mục Đặc) 物 牧 特 犭(けものへん Khuyển) (Độc Miêu Phạm) 独 猫 犯 食(しょくへん Thực) (Ẩm Phạn Quán) 飲 飯 館 石(いしへん Thạch) (Nghiên Sa Phá) 研 砂 破 禾(のぎへん Hòa) (Khoa Thu Miểu) 科 秋 秒 耳(みみへん Nhĩ) (Chức Sỉ Thính) 職 恥 聴 口(くちへん Khẩu) (Vị Hấp Hô) 味 吸 呼 言(ごんべん Ngôn) (Kế Ngữ Ký) 計 語 記 忄(りっしんべん Tâm) (Tình Khoái Tính) 情 快 性 日(ひへん Nhật) (Minh Tình Thì) 明 晴 時 王(おうへん Ngọc) (Cầu Lý Hiện) 球 理 現 目(めへん Mục) (Nhãn Miên Thiếu) 眼 眠 晀 ネ(しめすへん Thị) (Thần Xã Lễ) 神 社 礼 衤(ころもへん Y) (Bổ Phức Bị) 補 複 被 4
  5. Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org 米(もめへん Mễ) (Phấn Tinh Đường) 粉 精 糖 舟(ふねへん Chu) (Thuyền Hàng Ban) 船 航 般 貝(かいへん Bối) (Trữ Tài Phiến) 貯 財 販 車(くるまへん Xa) (Truyền Khinh Luân) 転 軽 輪 金(かねへん Kim) (Thiết Đồng Châm) 鉄 銅 針 馬(うまへん Mã) (Dịch Nghiệm Kị) 駅 験 騎 女(おんなへん Nữ) (Tỷ Muội Hảo) 姉 妹 好 土(つちへん Thổ) (Địa Thành Phản) 地 城 坂 2. Phải: Bộ thủ nằm bên phải gọi là “Phải” (Bàng, Tsukuri 旁). Phải gồm những bộ thủ sau (kèm ví dụ): 刂(りっとう Đao) (Cát Lợi Biệt) 割 利 別 卩(ふしづくり Tiết) (Ấn Tức Khước) 印 即 却 阝(おおざと Ấp) (Đô Bộ Quận) 都 部 郡 欠(あくび・けんづくり Khiếm) 歌 (Ca Dục Thứ) 欲 次 頁(おおがい Hiệt) (Đầu Nhan Ngạch) 頭 顔 額 彡(さんづくり Sam) (Hình Thái Ảnh) 形 彩 影 寸(すん Thốn) (Đối Xạ Phong) 対 射 封 斤(おのづくり Cân) (Tân Đoạn) 新 断 殳(まるた・ほこづくり Thù) 殺 (Sát Điện Đoạn) 殿 段 攵(ぼくづくり Phộc) (Giáo Phóng Cải) 教 放 改 3. Trên: Bộ thủ nằm phía trên gọi là “Trên” (Quan, かんむり 冠). Trên gồm các bộ thủ sau (kèm ví dụ): 冖(わかんむり Mịch) (Tả Nhũng Quan) 写 冗 冠 宀(うかんむり Miên) (Gia An Khách) 家 安 客 ・(くさかんむり Thảo) (Thảo Hoa Dược) 草 花 薬 ・(おいかんむり Lão) (Khảo Giả) 考 者 ・(あなかんむり Huyệt) (Không Cứu Song) 空 究 窓 ・(たけかんむり Trúc) (Địch Tương Tiết) 笛 箱 節 ・(あめかんむり Vũ) (Tuyết Vân Điện) 雪 雲 電 癶(はつがしら Bát) (Phát Đăng) 発 登 罒(あみがしら Võng) (Trí Thự Tội) 置 署 罪 亠(なべぶた・けいさんかんむり Đầu) (Giao Kinh Vong) 交 京 亡 5. Dưới: Những bộ nằm phía dưới gọi là “Dưới” (Cước, あし 脚). Dưới gồm các bộ thủ sau (kèm theo ví dụ): 5
  6. Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông www.seasfoundation.org 儿(ひとさし Nhân) (Huynh Nguyên Quang) 兄元光 灬(れんが・れっか Hỏa) (Chiếu Nhiệt Nhiên) 照熱然 皿(さら Mãnh) (Ích Thịnh Minh) 益盛盟 6. Trên Trái: Những bộ nằm bên trên và trái gọi là “Trên Trái” (Thùy たれ垂) Trên Trái gồm những bộ thủ sau (kèm ví dụ): 厂(がんだれ Hán) (Nguyên Hậu Ly) 原厚厘 广(まだれ Nghiễm) (Độ Quảng Điếm) 度広店 尸(しかばね Thi) (Cục Cư Ốc) 局居屋 疒(やまいだれ Nạch) (Bệnh Bí Thống) 病疲痛 7. Trái Dưới: Những bộ thủ nằm bao quanh phí trái và bên dưới gọi là Trái Dưới (Nhiễu, Nyo 繞). Trái Dưới gồm những bộ thủ sau (kèm ví dụ): 廴(しんにょう・しんにゅう Dẫn) (Kiến Đình Diên) 建 廷 延 ・(えんにょう Dãn) (Đạo Cận Tiến) 道 近 進 ・(そうにょう Tẩu) (Khởi Việt Thú) 起 越 趣 8. Bao Quanh: Những bộ bao phía ngoài gọi là Bao Quanh (Cấu かまえ 構). Bao Quanh gồm những bộ sau (kèm ví dụ): 冂(けいがまえ・どうがまえ Quynh) (Viên Nội) 円 内 門(もんがまえ Môn) (Gian Khai Quan) 間 開関 勹(つつみがまえ Bao) (Khước Chỉ) 勺 匁 戈(ほこがまえ Qua) (Thành Giới Ngã) 成 戒我 气(きがまえ Khí) (Khí) 気 匚(はこがまえ Phương) (Khu Y Thất) 区 医 匹 囗(くにがまえ Vi) (Quốc Cố Viên) 国 固 園 行(ぎょうがまえ・ゆきがまえ Hành) (Thuật Nhai Vệ 術 街 衛 Theo thống kê, vị trí bộ thủ trong Chữ Hán: trái (Biên, hen 編) chiếm 60%, trên (Quan, kanmuri 冠) chiếm 20%, trái dưới (Nhiễu, nyo 繞) chiếm 8%, trên trái (Thùy, tare 垂) chiếm 5%, dưới (Cước, ashi 脚) 3%, số phần trăm còn lại là phải (Bàng, tsukuri 旁), bao quanh (Cấu, kamae 構) [2][5]. (còn tiếp) 6
Đồng bộ tài khoản