Cấu tạo giải phẫu của thân cây một lá mầm

Chia sẻ: pencil_6

Thân cây thực vật 1lá mầm không có cấu tạo thứ cấp (do không có tầng phát sinh trụ) mà cấu tạo sơ cấp tồn tại suốt đời sống của cây.

Nội dung Text: Cấu tạo giải phẫu của thân cây một lá mầm

Cấu tạo giải phẫu của thân cây một lá mầm

Thân cây thực vật 1lá mầm không có cấu tạo thứ cấp
(do không có tầng phát

sinh trụ) mà cấu tạo sơ cấp tồn tại suốt đời sống của
cây. Trong cấu tạo giải phẫu

của thân cây thực vật 1 lá mầm, không phân biệt
thành phần vỏ và trung trụ do

không có mặt của vòng nội bì và trụ bì. Khi quan sát
trên lát cắt ngang, người ta

phân biệt các phần chính sau đây:

c. Lớp nhu mô cơ bản

Cấu tạo bởi những tế bào sống hình trứng, màng
mỏng bằng cellulose,

các tế bào có kích thước lớn dần từ ngoài vào, giữa
các tế bào có các khoảng gian

bào rất rõ.

Hình 3.11. Cấu tạo giải phẫu thân cây
thực vật một lá mầm

1. Lớp biểu bì; 2.Lớp cương mô; 3.Vòng cương mô

xung quanh bó dẫn; 4. Libe; 5.Gỗ; 6. Nhu mô gỗ

(Nguồn: N.X. Kixeleva; N.V Xelukhi,1969)

71

Ở một số loài Tre, Nứa, Lúa... những tế bào nhu mô ở
giữa của thân thường

tiêu biến đi khi cây trưởng thành làm cho thân thường
rỗng ở các lóng, còn mấu vẫn

đặc và giữ nguyên cấu trúc ban đầu.

d. Các bó dẫn

Nằm rải rác trong khối nhu mô cơ bản có rất nhiều bó
dẫn, đó là các bó dẫn

trồng chất kín hoặc đồng tâm. Các bó dẫn thường sắp
xếp theo 2 kiểu chính:

- Các bó dẫn xếp thành 2 vòng: những bó dẫn ở vòng
ngoài thường nhỏ,
những bó dẫn ở vòng trong thường lớn hơn (thân
Lúa).

- Các bó dẫn xếp tản mạn (trung trụ phân tán): các
bó dẫn sắp xếp tản mạn

trên khắp lát cắt ngang không theo một thứ tự nào.
Những bó dẫn bên ngoài thường

nhỏ xếp khít nhau, vòng cương mô bao xung quanh
bó dẫn thường rất dày. Càng vào

gần trục của thân, các bó dẫn càng lớn, xếp cách xa
nhau hơn và vòng cương mô bao

xung quanh rất mỏng (thân Ngô, Mía).

Trong mỗi bó dẫn libe thường phân hóa hướng tâm,
gỗ phân hóa ly tâm, có

cấu tạo gồm: hai mạch điểm lớn xếp đối xứng nhau
ngay dưới phần libe, một quản

bào xoắn, một quản bào vòng và các tế bào nhu mô
gỗ - những tế bào nhu mô này ở
dưới các quản bào và thường tiêu biến đi tạo nên một
khoảng trống.

*Sự sinh trưởng thứ cấp của thân cây Một lá
mầm: một số cây Một lá mầm

sống nhiều năm (họ Cau - Arecaceae.) thân cây có sự
sinh trưởng theo chiều dày, do

có vòng mô phân sinh thứ cấp. Ở những cây này, mô
phân sinh ngọn chỉ tạo thành

một phần thân sơ cấp, còn phần lớn thân do mô phân
sinh thứ cấp tạo nên, loại mô

phân sinh này thường nằm dưới các mầm lá và phân
chia tạo nên những dãy tế bào

mô mềm ở phía ngoài khiến thân tăng thêm kích
thước về chiều ngang. Kiểu sinh

trưởng này gọi là sinh trưởng thứ cấp phân tán, vì nó
nằm xa ngọn và không phải do
hoạt động của một vùng mô phân sinh giới hạn nào
tạo nên.

Một kiểu sinh trưởng thứ cấp khác thường gặp ở
những loài thân cây gỗ một

lá mầm khác như: Huyết dụ, Huyết giác
(Dracaenaceae)... Thân của chúng hàng

năm dày thêm nhờ sự hình thành các bó dẫn mới (bó
dẫn thứ cấp) trong thân, các

bó này do các tế bào mô mềm nằm ngoài các bó dẫn
được hình thành lúc đầu, có

khả năng phân chia và họp thành một vòng phát sinh
liên tục gọi là vòng dày. Các tế

bào của vòng này sẽ phân chia theo vách tiếp tuyến
về 2 phía: phía trong cho ra

những bó dẫn thứ cấp và mô mềm, còn phía ngoài thì
tạo ra mô mềm.
Các bó dẫn trong thân cây 1 lá mầm có cấu tạo thứ
cấp thường là những bó

dẫn đồng tâm với libe bao quanh gỗ, trong đó: libe
gồm các ống rây ngắn với nhiều

vùng rây đơn, tế bào kèm và mô mềm libe; gỗ gồm
các quản bào dài, các tế bào mô

mềm gỗ có vách hóa gỗ...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản