Cấu tạo nucleotide đơn phân của Axit Nucleic

Chia sẻ: heoxinhkute5

Axit nuclêic là đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nuclêôtit. Có 4 loại nuclêôtit : A (Ađênin), T (Timin), G (Guanin), X (Xitôzin). Thành phần nucleotide Nucleotide có 3 nhóm thành phần: - H3PO4. - Bazơ nitơ. - Đường pentose. Có 2 loại nucleotide: ribo nucleotide và dezoxi - ribo nucleotide.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cấu tạo nucleotide đơn phân của Axit Nucleic

Cấu tạo nucleotide -
đơn phân của Axit
Nucleic


Axit nuclêic là đại phân tử, cấu tạo
theo nguyên tắc đa phân, đơn phân
là các nuclêôtit. Có 4 loại nuclêôtit
: A (Ađênin), T (Timin), G
(Guanin), X (Xitôzin).
Thành phần nucleotide
Nucleotide có 3 nhóm thành phần:
- H3PO4.
- Bazơ nitơ.
- Đường pentose.
Có 2 loại nucleotide: ribo
nucleotide và dezoxi - ribo
nucleotide. Thành phần của 2 loại
nucleotide có phần giống nhau và
cũng có phần khác nhau:
Thành phầnRibo nucleotide Dezexi -
ribo
nucleotide
H3PO4 H3PO4 H3PO4

Pentose Ribose Dezoxi
ribose

Bazơ N A, G, C, U A, G, C, T
Các loại bazơ nitơ :
Bazơ bé - Pyrimidine
Các loại bazơ lớn - Purin
Cấu tạo nucleotide
Từ 3 nhóm thành phần trên liên kết
với nhau tạo ra nucleotide.
Từ đường pentose liên kết với bazơ
nitơ tạo nên nucleozid - liên kết nỗi
giữa C1 của pentose với N3 (nếu
là bazơ pirimidin) hay với
N9 (nếu là bazơ nitơ purin) là
liên kết glucozid (N - C) và loại đi
1 phân tử H2O.
Từ nucleozide, nhóm OH của
C5 của pentose liên kết ester
với H3PO4 tạo nên nucleotide.
Có 2 nhóm nucleotide:
ribonucleotide và dezoxiribo
nucleotide. Mỗi nhóm có 4 loại
nucleotide chính và nhiều
nucleotide hiếm (nucleotide chính
biến đổi thành)
Bazơ Ribo nucl Dezoxiribo nu
nitơ eotide cleotide
A Adenozin.5 Dezoxi
' - mono P adenozin5' -
mono P
G Guanozin Dezoxi
5' - mono P guanozin 5' -
mono P
C Cytidin 5' - Dezoxi cytidin
mono P 5' - mono P
T Dezoxi timidin
5' - mono P
U Uridin 5' -
mono P


Từ các nucleotide mono P có thể
liên kết thêm 1 H3PO4 tạo ra
nucleotide - Di P hay liên kết thêm
với 2 H3PO4 tạo nên nucleotide -
Tri P. nucleotide - Tri P là nhóm
nucleotide có vai trò rất quan trọng
trong cơ thể, đặc biệt là ATP.
Trong cấu tạo của nucleotide - Tri
P có 2 liên kết giàu năng lượng -
gọi là liên kết cao năng tạo ra ở 2
nguyên tử P ngoài cùng.
Ngoài các nucleotide thường trên,
trong phân tử acid nucleic, đặc biệt
trong ARN còn có nhiều nucleotide
hiếm do các nucleotide thường
biến đổi bằng nhiều cách:
- Biến đổi bazơ nitơ (metyl hoá hay
tio hoá...).
- Biến đổi pentose (metyl hoá).
- Thay đổi cấu trúc bazơ N.
- Thay đổi kiểu cấu trúc nucleotide.
Thảo Dương
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản