CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

Chia sẻ: convert111

Các thành phần chủ yếu cuả tế bào thực vật - Xác định được các cơ quan cuả thực vật đều được cấu tạo tế bào. Có khái niệm về mô 2- Kỹ năng - Rèn kỹ năng quan sát hình vẽ - Nhận biết kiến thức

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản