CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Mô tả được cấu tạo của da và chức năng có liên quan. 2.Kĩ năng: -HS được rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA

CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DAI.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo của da và chức năng có liên
quan.

2.Kĩ năng:

-HS được rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh
hình.

-Các KNS cơ bản được giáo dục:

+ Tự nhận thức: không nên lạm dụng kem phấn, nhổ
lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày.

+ Thu thập và xử lí thông tin.

+ Hợp tác lắng nghe tích cực.

+ Tự tin khi phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.

3.Thái độ:
-GD ý thức giữ gìn vệ sinh da.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Tranh phóng to cấu tạo da.

III.PHƯƠNG PHÁP:

-Hoạt động nhóm, vấn đáp – tìm tòi.

IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ ( 15 phút) lấy điểm hệ số 1

+Nêu các nguyên nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài
tiết nước tiểu? Cần có thói quen sống khoa học nh ư
thế nào để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu?

2.Khởi động (1 phút)

-Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về cấu
tạo và chức năng của da.

-Cách tiến hành “ ngoài chức năng bài tiết và điều
hoà thân nhiệt da còn có những chức năng gì? Những
đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da thực hiên những
chức năng đó? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm
hiểu”.

3. Các hoạt động dạy học ( 24 phút)

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung
giáo viên

Hoạt động 1 (14 phút) Tìm hiểu cấu tạo của da

-Mục tiêu: +HS mô tả được cấu tạo của da.

-Đồ dùng: +Tranh phóng to cấu tạo da.

-CTH:I- Cấu tạo của da
-GV yêu cầu HS -HS quan sát hình
quan sát hình 41 nghiên cứu thông
thảo luận: tin thảo luận nhóm

+Da có cấu tạo như thống nhất ý kiến.
thế nào? +Nêu được 3 lớp.
lớp tế bào
+Vì sao vào mùa +Vì
hanh khô ta thường ngoài cùng hoá
thấy những vẩy sừng và chết.
trắng nhỏ bong ra
như phấn ở quần
áo. Điều đó giúp
cho ta giải thích
như thế nào về
phần lớp
thành
ngoài cùng của da? +Vì các sợi mô liên

+Vì sao da ta luôn kết bện chặt với
mềm mại, khi bị ướt nhau và trên da có
nhiều tuyến nhờn
không thấm nước?
tiết chất nhờn.

+Vì da có nhiều cơ
quan thụ cảm.
+Vì sao ta nhận
biết được nóng
lạnh, độ cứng, mềm
của vật mà ta tiếp +Trời nóng : tiết
nhiều mồ hôi ; trời
xúc?

+Da có phản ứng lạnh cơ chân lông
như thế nào khi trời co.
nóng quá hay lạnh +Chống mất nhiệt
khi trời rét.
quá?

+Lớp mỡ dưới da +Tóc tạo nên lớp
đệm không khí để
có vai trò gì?

+Tóc và lông mày chống tia tử ngoại
và điều hoà nhiệt
có tác dụng gì?
độ.

-Đại diện các nhóm
trình bày đáp án,
-Da có cấu tạo gồm
các nhóm khác bổ
3 lớp:
sung.
+Lớp biểu bì gồm
-GV chốt kiến thức.
tầng sừng và tầng tế
bào sống.
+Lớp bì: sợi mô
liên kết và các cơ
quan.

+Lớp mỡ dưới da:
gồm các tế bào mỡ.

Hoạt động 2 (10 phút) Tìm hiểu chức năng của da

-Mục tiêu: Thấy rõ được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức
năng của da.

-CTH:

II- Chức năng của

-GV yêu cầu HS -HS thảo luận nhóm da
thảo luận 3 câu hỏi thống nhất ý kiến.
mục SGK/133.
 +Nhờ các đặc điểm:
+Đặc điểm nào của Sợi mô liên kết,
da giúp da thực tuyến nhờn, lớp mớ
hiện chức năng bảo dưới da.
vệ? +Nhờ cơ quan thụ

+Bộ phận nào của cảm, nhờ tuyến mồ
da giúp da tiếp hôi.
nhận các kích
thích? Bộ phận nào
thực hiện chức năng
+Co dãn của mạch
bài tiết?
máu dưới da, hoạt
+Da điều hoà thân động của tuyến mồ
nhiệt bằng cách hôi, cơ chân lông và
nào? lớp mỡ dưới da.

-Đại diện nhóm
trình bày, các nhóm
khác bổ sung.-GV nhận xét câu
trả lời của các -HS rút ra kết luận. -Chức năng của da:
nhóm.
-GV chốt lại kiến +Bảo vệ cơ thể.
thức bằng câu hỏi: +Tiếp nhận kích
+Da có những chức thích xúc giác.
năng gì? +Bài tiết.

+Điều hoà thân
nhiệt.

-Da và sản phẩm
của da tạo nên vẻ
đẹp con người.4. Tổng kết và hướng dẫn về nhà (5 phút)
*Tổng kết: GV yêu cầu HS làm bài tập

+Hoàn thành bảng sau:Cấu tạo da
Chức năng
Các lớp da Thành phần cấu tạo
của các lớp

1.Lớp biểu


2.Lớp bì

3.Lớp mỡ
dưới da*Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Đọc trước bài 42, kẻ bảng 42.2 vào vở.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản