CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN

Chia sẻ: Kata_8 Kata_8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
217
lượt xem
15
download

CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS: - Nắm được khái niệm câu trần thuật đơn. - Nắm được tác dụng của câu trần thuật đơn. 2. KĨ NĂNG: - Nhận diện và phân tích câu trần thuật đơn. - Sử dụng câu trần thuật đơn trong nói, viết. 3. THÁI ĐỘ: Tích cực, tự giác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN

  1. CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. KIẾN TH Ứ C: Giúp HS: - Nắ m được khái niệ m câu trần thuật đơn. - Nắ m được tác dụ ng củ a câu trần thuật đơn. 2. KĨ NĂNG: - Nhậ n diện và phân tích câu trần thuật đơn. - Sử dụng câu trần thuật đơn trong nói, viết. 3. T HÁI Đ Ộ: Tích cự c, tự giác B/ CHUẨN BỊ: - G V: G A, b ảng ph ụ - HS: C/ PHƯƠNG PHÁP: - H Đ: Cá nhân, nhóm và cả l ớp
  2. D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổ N ĐỊ NH: - Kiể m tra sĩ số: + Lớp 6a: + Lớp 6b: 2. KTBC: a) Câu hỏi: Chủ ngữ là gì ? Vị ngữ là gì ? Đặ t câu có đầy đ ủ hai thành phầ n chính, chỉ rõ CN và VN trong câu đó. b) Đáp án: Ghi nh ớ S GK - 93. Hôm qua lớp 6a đi lao động lấy củi. 3. BÀI MỚI: a) Giới thiệu bài: (?) Về c ấu tạo ng ữ pháp câu trên có mấy c ụm C-V ? H S: 1 cụ m C-V (?) xét về mụ c đích nói câu trên đư ợc dùng đ ể làm gì ? H S: Dùng để k ể G V: Câu văn trên thuộc kiểu câu trần thu ật đơn. Vậy câu trần thuật đơn là gì ? Tác dụng của nó ra sao ? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. b) Các hđ d ạy – học:
  3. H Đ củ a thầy H Đ củ a trò N D cầ n đạt I- Lí thuyết G V: Treo b ảng ph ụ. Gọi HS - Đọc ng ữ liệu 1. Câu trần thuật đơn là gì ? đọc. a) Ng ữ liệu (?) Đoạn trích trên nằm trong - Văn bả n BHĐĐĐT V B nào ? Đo ạn trích có mấy câu văn ? - 9 câu G V treo bảng phụ gọi HS lên bảng làm BT: Hãy X Đ công dụng của các câu trên bằng việc điền số câu vào chỗ trống. - Câu dùng để kể , tả, nêu ý kiến: ... - Câu dùng để hỏi: ... - Câu dùng để bộc lộ cả m - 1, 2, 6, 9 xúc: ... - Câu dùng để cầu khiến: ... -4 (?) Dựa vào kiến thức ở bậc - 3, 5, 8 tiểu học, hãy XĐ các kiểu
  4. câu trên phân loại theo mục đích nói. -7 b) Phân tích - Câu trần thuật (câu kể): 1, - Câu dùng đ ể kể, tả, nêu ý kiến: 1, 2, 6, 9 -> câu trần 2, 6, 9 thuật (câu k ể) G V: Gọi 4 HS lên bảng PT - Câu nghi vấn (câu hỏi): 4 cấu tạo củ a 4 câu trần thu ật - Câu c ảm thán (câu cả m): 3, vừa tìm đ ược. 5, 8 - Câu c ầu khiến: 7 1: Tôi / đã hếch răng lên, xì C V một hơi rõ dài. 2: Tôi / mắng. C V 6: Chú mày/ hôi như cú mèo C V (?) Trong các câu trên, câu thế này, ta / nào chịu được. nào chỉ do 1 cụ m C-V tạo thành, câu nào do 2 c ụm C-V
  5. tạo thành ? C V (?) Các câu 1, 2, 9 gọi là câu 9: Tôi / về, không một chút trần thuât đơn. Vậy em hiểu C V thế nào là câu trần thuật đơn? TD ? bận tâm. G V: - Y/c HS đ ặt câu trần - Câu 6 có 2 cụ m C-V - Câu có 1 cụ m C-V: 1, 2, 9 - thuật đơn > câu trần thuật đơn - Gọi HS đọc ghi nhớ c) Nh ận xét G V tỏ chức hư ớng dẫ n HS làm BT - Bài tập 1: gọi HS lên bảng - Đặt câu 2. Ghi nhớ II- Luyện tập - Bài tập 2, 3, 4: thả o luận 1. Bài tập 1 nhóm - Câu 1: dùng để tả hoặ c đ ể
  6. giới thiệu - Câu 2: dùng nêu ý kiến nhận xét - Lên b ảng làm BT - Câu 3 và 4: câu tr ần thuật ghép 2. Bài tập 2 3 câu đều là câu trần thuật đơn và đều dùng để giới thiệu nhân vật - Thảo luậ n nhóm 3. Bài tập 3 Cả 3 V D đ ều là giới thiệu nhân vật ph ụ trước rồi từ việc làm của nhân vật ph ụ - Bài tập 5: về nhà m ới giới thiệu nhân v ật chính 4. Bài tập 4 Ngoài việc giới thiệu nhân vật các câu còn mtả hoạt động củ a nhân vật 5. Bài tập 5 < V ề nhà>
  7. 4. CỦ NG C Ố: 5. H Ư Ớ NG D ẪN HS H Ọ C VÀ CHU ẨN BỊ BÀI: E/RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản