Cấu trúc câu với động từ "hope"

Chia sẻ: c2vang

Cấu trúc ngữ pháp nào có thể dùng được sau động từ "hope"? Một số học viên cũng không rõ cách dùng "will" sau động từ "hope". Sau đây chúng tôi đưa ra cách dùng để các bạn tham khảo. Động từ 'hope' là một động từ rất linh hoạt và nó thường được dùng ở thì hiện tại, với 'hope' ý nói tới tương lai - chẳng hạn: "I hope that you have a good time.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản