Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Cấu trúc đề thi ĐH-CĐ môn Vật lý năm 2012

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 2 trang

0
1.415
lượt xem
99
download

Tham khảo tài liệu 'cấu trúc đề thi đh-cđ môn vật lý năm 2012', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Cấu trúc đề thi ĐH-CĐ môn Vật lý năm 2012
Nội dung Text

  1. Cấu trúc đề thi ĐH-CĐ môn Vật lý năm 2012 Môn Vật Lý * Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu), bao gồm: - Dao động cơ: 7 câu - Sóng cơ: 4 câu - Dòng điện xoay chiều: 9 câu - Dao động và sóng điện từ: 4 câu - Sóng ánh sáng: 5 câu - Lượng tử ánh sáng: 5 câu - Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu * Phần riêng (10 câu): Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B
  2. A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu): - Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 6 câu - Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu. B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu): - Động lực học vật rắn: 4 câu - Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.
Đồng bộ tài khoản