CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Chia sẻ: gackiem196

Phần 1: Câu hỏi tự luận: Các chức năng của Nhà nước theo quá trình quản lý và tính chất tác động. (5đ) Phần 2: Câu hỏi Đ/S và giải thích Hệ thống câu hỏi ôn tập của cô Lê Thị Anh Vân (Phó trưởng bộ môn Quản lý xã hội)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản