Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 môn Sinh học

Chia sẻ: vantien2268

Đây là cấu trúc đề thi tốt nghiệp năm 2011 môn Sinh học gửi đến các bạn học sinh tham khảo. Chúc các bạn thi tốt và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Nội dung Text: Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 môn Sinh học

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011
MÔN SINH HỌC
Đề thi tốt nghiệp THPT
Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút.

Phần Nội dung cơ bản Số câu chung Phần riêng
Chuẩn Nâng cao
Di truyền Cơ chế di truyền và biến dị 8 2 2
học Tính qui luật của hiện 8 0 0
tượng di truyền
Di truyền học quần thể 2 0 0
Ứng dụng di truyền học 2 1 1
Tổng số 21 3 3
Tiến hóa Bằng chứng tiến hoá 1 0 0
Cơ chế tiến hoá 4 2 2
Sự phát sinh và phát triển 1 0 0
sự sống trên Trái đất
Tổng số 6 2 2
Sinh thái học cá thể
Sinh thái 1 1 0
học Sinh thái học quần thể 1 1
Quần xã sinh vật 2 1 1
Hệ sinh thái, sinh quyển và 1 1 1
bảo vệ môi trường
Tổng số 5 3 3
Tổng số câu cả ba phần 32 8 8
(80%) (20%) (20%)


Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên


Phần Nội dung cơ bản Số câu chung

Di truyền học Cơ chế di truyền và biến dị 9
Tính qui luật của hiện tượng di truyền 9
Di truyền học quần thể 2
Ứng dụng di truyền học 2
Di truyền học người 2
Tổng số 24
Tiến hóa Bằng chứng tiến hoá 1
Cơ chế tiến hoá 6
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên 1
Trái đất
Tổng số 8
Sinh thái học Cá thể và quần thể sinh vật 4
Quần xã sinh vật 2
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ 2
môi trường
Tổng số 8
Tổng số câu cả ba phần 40Nguồn: Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD­ĐT)
Truy cập: http://tuyensinh.haylem.net để biết thêm thông tin tuyển sinh 2011.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản