Cấu trúc tiếng Anh hay P13

Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

1
250
lượt xem
192
download

Cấu trúc tiếng Anh hay P13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

To take a ballot: Quyết định bằng bỏ phiếu • To take a ballot: Quyết định bằng bỏ phiếu • To take a bath: Đi tắm • To take a bear by the teeth: Liều lĩnh vô ích; hy sinh vô nghĩa • To take a bee-line for sth: Đi thẳng tới vật gì • To take a bend: Quẹo(xe) • To take a boat, a car in tow: Kéo, dòng tàu, xe • To take a book back to sb: Đem cuốn sách trả lại cho ngời nào • To take a bribe (bribes): Nhận hối lộ • To take...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc tiếng Anh hay P13

Đồng bộ tài khoản