Cấu trúc tiếng Anh hay P2

Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
305
lượt xem
263
download

Cấu trúc tiếng Anh hay P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

To be a bad fit: Không vừa • To be a bad fit: Không vừa • To be a bear for punishment: Chịu đựng đợc sự hành hạ • To be a believer in ghosts: Kẻ tin ma quỷ • To be a believer in sth: Ngời tin việc gì • To be a bit cracky: (Ngời)Hơi điên, hơi mát, tàng tàng • To be a bit groggy about the legs, to feel groggy: Đi không vững, đi chập chững • To be a burden to sb: Là một gánh nặng cho ngời nào • To be a church-goer: Ngời năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc tiếng Anh hay P2

Đồng bộ tài khoản