Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051 - Nguyễn Tăng Cường vs Phan Quốc Thắng

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 285 trang

6
2.763
lượt xem
1.760
download

Ngày nay, các bộ vi điều khiển đang có ứng dụng ngày càng rộng rãi và thâm nhấp ngày càng nhiều trong các lĩnh vực kỹ thuật và đời sống xã hội. Hầu hết các thiết bị kỹ thuật phức tạp cho đến đơn giản như thiết bị điều khiển tự động, thiết bị văn phòng cho đến các thiết bị trong gia đình đều có dùng các bộ vi điều khiển.

Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051 - Nguyễn Tăng Cường vs Phan Quốc Thắng
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản