CÂY TRE VIỆT NAM( Thép Mới)

Chia sẻ: Kata_8 Kata_8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
417
lượt xem
23
download

CÂY TRE VIỆT NAM( Thép Mới)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS cảm nhận giá trị nhiều phương diện của cây tre, sự gắn bó của cây tre với cuộc sống của người dân VN. Cây tre trở thành biểu tượng của dân tộc VN. - Nắm được những đặc sắc Nt của bài kí: những chi tiết và hình ảnh chọn lọc mang ý nghĩ biểu tượng, nhịp điệu phong phú. Bài kí giàu cảm xúc trữ tình, có sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂY TRE VIỆT NAM( Thép Mới)

 1. CÂY TRE VIỆT NAM( Thép Mới) A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. KIẾN TH Ứ C: - Giúp HS cả m nhận giá trị nhiều phương diệ n của cây tre, sự g ắn bó của cây tre với cuộc sống c ủa người dân VN. Cây tre tr ở thành biểu tượng của dân tộc VN. - N ắm đư ợc nh ững đặ c sắc Nt của bài kí: nhữ ng chi tiết và hình ảnh ch ọn lọc mang ý nghĩ biểu tư ợng, nhịp điệ u phong phú. Bài kí giàu cảm xúc trữ tình, có sức hấ p d ẫn, lôi cuố n ngư ời đọc. 2. KĨ NĂNG: Kĩ năng PT, tìm hiểu 1 bài kí trong đó có s ự kết h ợp mtả, thuy ết minh trữ tình và bình luận. 3. T HÁI Đ Ộ: Lòng yêu m ến c ảnh sắc thiên nhiên bình dị của quê hương, đất nước. Lòng tự hào về những phẩ m ch ất cao quý củ a con ngư ời VN, truyền thống LĐ và chiến đấu của dân tộc VN. B/ CHUẨN BỊ: - G V: G A, tranh minh hoạ - HS: Soạn bài C/ PHƯƠNG PHÁP:
 2. - H Đ: cá nhân cà cả l ớp - PP: đọc sáng tạo, nghiên c ứu, tái tạo, g ợi tìm... D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổ N ĐỊ NH: - Kiể m tra sĩ số: + Lớp 6a: + L ớp 6b: 2. KTBC: a) Câu hỏi: PT cả nh mặt trời mọ c trên đảo Cô Tô. Em học tập được điều gì tự N T tả cảnh của nhà văn Nguyễn Tuân? b) Đáp án:- Mục b) vở g hi - Chọn điểm quan sát phù hợp - Dùng những tính từ chỉ màu sắ c, so sánh táo bạ o, bất ng ờ - Những liên tưởng, tưởng tư ợng ... 3. BÀI MỚI: a) Giới thiệu bài: Hình như, mỗi đ ất nư ớc, mỗi dân tộc đều chọn 1 loà cây ho ặc 1 loài hoa riêng để làm biểu tượng.
 3. Chẳng h ạn: Mía - Cu Ba, B ạch dương - N ga, Liễu - Trung Hoa, B ồ đề - Ấn Đ ộ, Đ ại (Chăm pa) - Lào, Thốt lốt - Cam pu chia, Dừa - Inđônêxia, Bungải - x ứ sở h oa hồng và Nhật Bản là đất nư ớc của hoa Anh đào... Đ ất nước và dân tộc VN chúng ta, từ bao đời nay, đã chọ n cây Tre là loại cây tượng trưng tiêu biểu tiêu biểu cho tâm hồn, khí phách, tinh hoa của dân tộc. Tre xanh, xanh tự bao giờ? Tự ngàn xưa đã có bờ tre xanh, ...Mai sau, mai sau, mai sau Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh... Ca ng ợi nhân dân VN anh hùng v ừa kháng chiến chống Pháp thắng l ợi, đạo diễn người Ba Lan Cácmen cùng các nhà làm phim VN đã dựa vào bài tuỳ bút Cây tre bạn đư ờng củ a nhà văn nổi tiếng Nguyễ n Tuân để X D bộ phim tài liệu Cây tre VN (1956). Nhà báo lừng danh Thép M ới đã viết bài kí Cây tre Việt Nam để thuyết minh cho b ộ phim này. b) Các hđ d ạy – học: H Đ củ a thầy H Đ củ a trò N D cầ n đạt I- Tìm hiểu tác giả, tác phẩ m
 4. (?) Gi ới thiệu một vài nét về 1. Tác giả (1925 - 1991) tác giả Thép M ới? - Tên khai sinh là Hà Văn G V: bổ sung Lộ c - Quê ở quân Tây Hồ, Hà Nội (?) Cho biết xuất xứ của VB? - Là nhà báo, nhà văn 2. Tác phẩ m Thu yết minh cho bộ phim tài G V nêu y/c đọc: Khi trầm liệu cùng tên. - Đọc, nh ận xét lắng, suy tư, lúc ng ọt ngào, dịu dàng, khi khẩ n trương, 3. Đ ọc - chú thích sôi nổi, lúc phấn kh ởi, hân hoan, khi thủ thỉ, tâm tình, lúc mơ màng, bay bổng... Đọc m ẫu.Gọi 2 HS đọc cho đến hết G V: y/c HS giải thích các chú thích 1,6,8,11 (?) XĐ thể loại củ a VB? (?) VB này có gì giống và
 5. khác so v ới VB Cô Tô? II- Phân tích văn bả n (?) VB đã kết hợp nh ững 1. Th ể loại - PTBĐ - bố PTBĐ nào ? TD của các PT cục - Thêm y ếu tố thuy ết minh, đó ? giới thiệu a) Th ể loại Bút kí chính luậ n - trữ tình - thuyết minh, gi ới thiệu phim - vừa làm cho ngư ời đọc cả m tài liệu (?) Nêu đại ý c ủa VB? nhận đư ợc hình ảnh cây tre 1 cách sinh động, vừa b ộc lộ b) PTBĐ: miêu tả + biểu cảm nghĩ của tác giả về cây cảm tre VN. - Cây tre là bạn thân của ND V N. Tre có mặt ở k hắp mọi vùng đ ất nư ớc; tre đã gắ n bó lâu đời và giúp ích cho con ngư ời trong đ ời sống hàng ngày, trong LĐSX và trong chiến đấu chố ng giặc, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. (?) VB được chia làm mấy 1) Từ đ ầu ... như ngư ời: Gi ới đoạn ? ý chính c ủa mỗi đoạn thiệu chung v ề cây tre
 6. 2) Tiếp ... chung thuỷ: Cây là gì ? tre với đ ời số ng v ật chất và tinh thần trong truyền thống V H củ a ndân VN. 3) Tiếp ... chiến đấu: Tre trong cuộ c kháng chiến c) Bố cục: bốn đoạn chống TDP. 4) Còn lại: Tre mãi là ngư ời bạn đồng hành của dtộc VN - Gọi tre là bạn thân G V: y/c HS chú ý vào đoạn 1 - ở đâu ta cũng có tre làm bạn (?) Mqh ệ của cây tre v ới nhân dân VN và đ ất nư ớc V N ntn? Điều đó đư ợc thể hiện qua nh ững chi tiết nào? - Hiểu nhau, gắ n bó không (?) Em hiểu thế nào là bạn rời 2. Phân tích thân? a) Gi ới thiệu chung về cây (?) ở đoạ n này tác giả đã ca tre ngợi phẩ m chất gì của cây
 7. - Gắn bó lâu đời với ndân tre? V N, nước VN G V: Đọ c câu thơ của Nguy ễn Duy (?) Thủ pháp NT mà tác giả đã sử dụ ng đ ể thể hiện nh ững phẩm chất của cây tre là gì? Hiệu qu ả ra sao? - Phẩm chất: (?) Hình vẽ trong SGK g ợi + Có sức sống mãnh liệt cho em cả m nghĩ gì? + Dáng thanh cao m ộc mạc G V: Đoạ n văn mở đầ u vừa + C ứng cáp, dẻo dai, vững mang tính chất mtả, gi ới chắc thiệu và chính luận một cách nhẹ nhàng, tươi mát mà sâu - Gầ n gũi, thân thuộc, gắn bó, là hình ảnh của làng quê lắng. VN - NT: nhân hoá, so sánh, tính G V: y/c HS chú ý vào đoạn 2 từ chỉ phẩ m chất, điệp từ (?) Sự gắn bó của tre với đ ời ->Nhữ ng phẩ m ch ất cao quý sống củ a người VN đư ợc thể của tre giống như phẩ m ch ất hiện trên nh ững ph ương diện của người dân VN nào? G V: Minh ho ạ thêm
 8. (?0 Kể nh ững v ật dụng làm bằng tre mà em biết? b) Tre gắ n bó v ới đ ời sống vật chất và tinh thần của nhân dân VN - Là hình ảnh củ a làng quê VN - Gìn giữ nền VH lâu đ ời - Trong công việc làn ăn (?) Nét NT n ổi bật c ủa đoạn - Là cánh tay của n gư ời nông văn này là gì? TD của dân chúng? - Là ngư ời bạn khăng khít - Là nguồn vui củ a trẻ thơ, tuổi già (?) Câu Như tre...chịu khu ất - Chung thu ỷ đóng vai trò ngữ pháp gì trong đoạ n văn? - N T: điệp ngữ, nhân hoá, xen thơ vào văn (?) Để ch ứng minh cho sự thẳng thắn, bất khuất củ a tre -> Tăng cả m giác gần gũi, tác giả đã làm gì? thân thuộc - Vai trò chuy ển đoạn,
 9. (?) Thép M ới đã ca ng ợi cây chuyển ý -> Bộ c lộ tình cả m c ủa tác tre trong cu ộc kháng chiến giả chống TDP ra sao? c) Tre cùng ngư ời trong - Dẫn ra câu tục ng ữ (?) Tre được Thép Mới tôn cuộc kháng chiến gian khổ vinh bằng d ấu hiệu NT nào? G V: Trong quá khứ v à trong hiện tại, cây tre đã và đang là ngư ời bạn thân của dân tộc V N. Nhưng trong thế kỉ X XI và xa hơn, trong thời đại văn minh CN và hậu CN... thì vai - Là vũ khí lợi hại trò và mối quan h ệ củ a tre - Là chiến sĩ, là đồng chí, với con ngư ời VN sẽ ra sao? đồng đội Phải chăng sẽ t ới 1 ngày, trên đất nước này, không tìm đâu -NT: câu c ảm -> Tôn vinh thấy 1 bóng tre xanh? tre anh hùng (?) Em hiểu Khúc nhạc đồng quê là tiếng nhạc gì? (?) Em có cả m xúc như thế nào khi đư ợc nghe tiếng sáo diều trong chiề u hè gió lộng? (?) Giá trị của cây tre đã được phát hiện ở nh ững
 10. phương diện nào? (?) Hình ảnh nào có ý nghĩ đặc biệt trong đoạn này? (?) Vị trí của cây tre VN trong tương lai đã đư ợc dự đoán ntn? (?) Tác giả đ ã d ựa vào đâu - Khóm tre đung đưa, xào để dự đ oán như v ậy? xạc, tiếng sáo diều ... c) Tre mãi là ng ười bạ n (?) Em hiểu gì về cả m nghĩ - Tự b ộc lộ đồng hành củ a dân tộc VN của tác giả qua 3 câu văn cuối bài? G V: 3 câu văn thể hiện chủ đề tư tư ởng của bài kí, vừa ngợi ca vừa tăng ch ất chữ - Là âm nhạc c ủa làng quê tình lãng mạn v ừa chặt chẽ và thuyết phụ c. - Là cái lãng m ạn củ a sự sống làng quê (?) Em cả m nhận đư ợc gì về - Măng mọc thẳng, mọc trên cây tre VN qua VB này? phù hiệu ở ng ực thiếu nhi - Tre sống mãi với dân tộc VN - Sắt thép nhiều hơn tre, nhưng tre sẽ còn sống mãi trong tâm hồn dân tộc VN
 11. - Sự tiến bộ của XH - Dựa vào sự gắ n bó bao đ ời (?) Em hiểu gì về tác giả qua V B này? G V: - Y/c HS khái quát ND và NT của bài văn -> Câu cả m, câu KĐ -> Khái - Gọi HS đọc ghi nhớ quát đức tính quý báu của tre, của dân tộc VN - Vẻ đẹp về gia trị của cây tre - Sự gắn bó của cây tre với đời sống dân tộc - Là h/a tư ợng trưng c ho những đức tính cao đẹp của III- Tổng kết ngư ời VN - Hiểu biết sâu sắc, ty sâu nặng, niề m tin, tự hào về cây tre
 12. < Ghi nh ớ S GK - 100> IV- Luy ện tập 4. CỦ NG C Ố: G V: BT ph ần luyện tập 5. H Ư Ớ NG D ẪN HS H Ọ C VÀ CHU ẨN BỊ BÀI: - Học ghi nh ớ - PT N D và NT của bài văn - Đọc phần đọc thêm - Soạn VB: LÒNG YÊU NƯỚC E/RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản