CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
185
lượt xem
24
download

CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Như thế nào là chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì. - Rèn cho học sinh tính tự giác thực hiện giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ, bảo đảm thời gian tự học ở trường, ở nhà. - Học sinh có thái độ tự giác học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 1)

  1. O C BÀI 5 : CHĂM CH H C T P (Ti t 1) I. M C TIÊU : - Như th nào là chăm ch h c t p. Chăm ch h c t p mang l i l i ích gì. - Rèn cho h c sinh tính t giác th c hi n gi gi c h c bài, làm bài y ,b o m th i gian t h c trư ng, nhà. - H c sinh có thái t giác h c t p. II. DÙNG D Y H C : GV : Phi u BT. D ng c s m vai. HS : Xem bài trư c. III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao c n ph i chăm làm vi c nhà ?
  2. - Ki m tra VBT - Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “Chăm ch h c t p” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: X lí tình ph hu ng M c Tiêu : Hs hi u ư c -Hs th o lu n nhóm. bi u hi n c th c a vi c chăm ch h c t p. -Trình bày trư c l p. 10 -Th o lu n theo nhóm. ph -K t lu n : khi ang h c, ang làm bài,.. -Hs làm cá nhân. *Ho t ng 2 : Th o lu n nhóm -Trình bày trư c l p. 5 ph M c tiêu : Hs bi t m t s bi u hi n và l i ích c a vi c chăm ch h c t p.
  3. -GV phát phi u bài t p. -Hs k cá nhân. -Nh n xét k t lu n : ý A, B, D, *Ho t ng 3 : Liên h th c t . M c tiêu : Hs t ánh giá b n thân v vi c t chăm ch h c t p. -GV yêu c u hs t liên h b n thân và k t ng vi c c th . -Nh n xét, khen ng i. 4.C ng c : (4 phút) - Vì sao c n chăm ch h c t p ? -GV nh n xét.
  4. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài -Rút kinh nghi m: ------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản