Chăm sóc cây cam sành

Chia sẻ: womanhood911_04

Cây cam sành rất thích hợp với phân hữu cơ, hơn nữa đất đai ở vùng nhiệt đới nóng và ẩm như ĐBSCL chất hữu cơ rất mau phân huỷ nên việc bón phân hữu cơ cho cây là cần thiết.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản